Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Adriaen de Vries

Adriaen de Vries

Významný nizozemský sochař a architekt období manýrismu, působil v Praze na dvoře císaře Rudolfa II. Svou tvorbou předznamenal nástup baroka.


Autor: Hans von Aachen (malíř), Botaurus, London, Sotheby's, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hans_von_Aachen_-_Portrait_of_Adriaen_de_Vries.jpg
Podrobné informace

*asi 1560 Haag, Habsburské Nizozemí (dnešní Nizozemsko) – 13./15. 12. 1626 Praha

 

Adriaen de Vries, psaný též Adrianus Fries, pocházel z Haagu z rodiny lékárníka a městského radního. Sochařství se nejspíše začal věnovat ještě během pobytu v Delftu u sochaře Willema Danielsze van Terrode, v jehož díle je vidět výrazný vliv italského umění. Existují také domněnky, že se sochařství vyučil bezprostředně v Itálii. Od roku 1581 působil v dílně Giambologni ve Florencii. Díky získaným zkušenostem se dostal k významným zakázkám. Pro španělskou větev Habsburků se podílel na výzdobě oltáře pro klášter El Escorial nacházející se nedaleko Madridu. Poté pracoval v Turíně u savojského vévody Karla Emanuela I. V 90. letech 16. století se přestěhoval do Prahy, kde začal pracovat pro Rudolfa II. Na nějakou dobu se vrátil a působil v dílně Hendricka Goltzia. Roku 1601 byl povolán Rudolfem II. zpět do Prahy, byl jmenován dvorním sochařem a založil zde svou dílnu. Po císařově smrti zůstal v Praze. V té době již jako uznávaný umělec přijímal zakázky od církve, od významných šlechticů a od panovníků z jiných zemí.

V díle de Vriese je možné spatřit postupný přechod od manýristických pohybových vzorců („figura serpentinata“) k baroknímu rozložení objemů a zdůraznění úlohy světla a stínu. Mezi sochařova nejvýznamnější díla z rané tvorby patří bronzové plastiky ulité v dílně Pompea Leoniho v Miláně pro hlavní oltář kláštera El Escorial. Později pro Rudolfa II. navrhl výzdobu dnešního Španělského sálu, vytvořil císařovy busty a také další práce, například bronzová sousoší Herkules v boji s drakem (kopie ve Valdštejnské zahradě), Merkur unášející Psýché, Psýché nesená putti na Olymp. Z pozdních děl je důležitá sochařská výzdoba Valdštejnské zahrady na objednávku Albrechta z Valdštejna. Dnes jsou v parku umístěny kopie soch, originály se nacházejí v královské zahradě ve švédském Drottningholmu. Ve Švédsku se také nachází ukořistěná Herkulova fontána, původně vytvořená pro dánského krále. Dalším významným dílem objednaným dánským králem byla kašna Neptunova, dodnes v Dánsku. Vysoce oceňovány jsou rovněž jeho kresby.

 

 

Použité zdroje
FUČÍKOVÁ, Eliška, ed. et al. Rudolf II. a Praha: císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy: katalog vystavených exponátů: [Praha 30. května - 7. září 1997]. Praha: Správa Pražského hradu, 1997. 522 s. ISBN 80-902051-7-8.
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
SCHOLTEN, Frits. Adriaen de Vries 1556-1626. Los Angeles: J. Paul Getty Museum, [1998]. 311 s. ISBN 0-89236-553-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.