Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Antonín Mánes

Antonín Mánes

Malíř, kreslíř a ilustrátor, jeden z nejvýznamnějších českých umělců 19. století a zakladatel novodobé české krajinářské školy. K jeho nejznámějším dílům patří cyklus 12 obrazů Český rok.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*3. 11. 1784 Praha – 23. 7. 1843 Praha

Antonín Mánes byl synem mlynářského tovaryše, jeho rodina proto neměla dostatek prostředků na synovo studium. Kreslení se tak pro Mánesa, který si přivydělával jako dekorativní malíř v pražské porcelánce, stalo pouze amatérským zájmem. Teprve po dosažení 20 let nastoupil do krajinářské školy pražské Akademie výtvarných umění (AVU), kde jeho tvorbu ovlivnil dlouhodobý pobyt v ateliéru Karla Postla.

Mánesova první díla jsou ovlivněna klasicismem a myšlenkou ideální krajiny (Krajina se zříceninou Gaia Maria /1824/). Později pod vlivem německé tvorby přešel k romantismu, avšak s výraznými realistickými prvky, které pocházely z jeho lásky k holandskému malířství 17. století a motivovaly k realistickému zobrazování skutečnosti (Pohled na Pražský hrad z východní strany /1821/, Krajina s oráčem /kolem 1825/, Hrad Okoř /1827/, Krajina s Křivoklátem a Kokořínem v bouři /1834/). Svou charakteristickou tvorbou položil Mánes základy české realistické krajinomalby. V roce 1836 se stal profesorem krajinomalby na pražské AVU. Českou malířskou tradici obohatil především o živou barevnost a snahu dokonale vystihnout atmosféru. Měl velký vliv na tvorbu svých vlastních dětí, především na Josefa Mánesa, ale také na Quida a Amálii. Soukromě vyučoval mnoho žáků ze šlechtických rodin, jež často doprovázel na jejich letní venkovská sídla. Byl přesvědčeným zemským vlastencem, stýkal se s Josefem Dobrovským, Františkem Palackým, přírodovědcem Janem Svatoplukem Preslem a lékařem Janem Nepomukem Čermákem.

Použité zdroje
BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ, Naděžda, LEUBNEROVÁ, Šárka a SEKYRKA, Tomáš. Umění 19. století v Čechách: (1790-1910) - malířství, sochařství a užité umění: Národní galerie v Praze, Klášter sv. Jiří na Pražském hradě: průvodce expozicí. V Praze: Národní galerie, 2009. 191 s. ISBN 978-80-7035-425-4.
BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ, Naděžda. Malířská rodina Mánesů. Praha: Národní galerie v Praze, 2002. 335 s. ISBN 80-7035-236-1.
HLAVÁČEK, Luboš. Josef Mánes a umělecká rodina Mánesů. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1988. 393 s., [41] s. obr. příl. Odkazy pokrokových osobností naší minulosti; sv. 87.
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.