Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Archeologie Velké Moravy

Archeologie Velké Moravy

Označení pro studium hmotných pramenů prvního známého stabilního státního útvaru západních Slovanů, který vznikl v 9. století.


Velkomoravské šperky, Radek Linner / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)
Podrobné informace

První nálezy spojované s existencí Velké Moravy pochází již z 19. století. Intenzivní archeologický průzkum zaměřený na toto období byl však zahájen až po druhé světové válce. Velká pozornost byla tehdy věnována velkým a významným centrům na území Moravy a Slovenska. Tato centra byla opevněná a nacházela se v úrodných oblastech nedaleko velkých řek (Morava, Dyje). Mezi nejvýznamnější hradiště patřily Mikulčice, Pohansko na Břeclavsku, Staré Město u Uherského Hradiště a na Slovensku Nitra. Zásadní roli pro poznání hmotné kultury Velké Moravy hrají pohřebiště, na kterých byly často objeveny cenné artefakty (např. zbraně v případě mužských pohřbů, v případě ženských hrobů to pak bývaly šperky). Moravané sice nerazili mince, ale jejich řemeslníci byli velice zruční. Z Velké Moravy pochází nálezy velmi dobře propracovaných náušnic, knoflíků zvaných gombíky nebo prstenů apod. Tehdejším řemeslníkům byly známy i techniky granulace a filigránu.

Použité zdroje
GALUŠKA, Luděk. Velká Morava. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 1991. 87 s. Za poznáním do muzea; Sv. 4. ISBN 80-7028-022-0.
KOUŘIL, Pavel, ed. Velká Morava a počátky křesťanství: 27.11.2014-28.2.2015 - Palác šlechtičen, Moravské zemské muzeum, Brno, 17.4.2015-28.6.2015 - Císařská konírna, Pražský hrad, Praha, 7.8.2015-1.11.2015 - Bratislavský hrad, Bratislava. Brno: Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i. ve spolupráci s Moravským zemským muzeem, 2014. 517 stran. ISBN 978-80-86023-53-3.
MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu. II. 1. vyd. Praha: Libri, 2006. 967 s. ISBN 80-7277-103-5.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.