Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Architektura 19. století (34 záznamů)

Olšanské hřbitovy

Rozsahem největší pražská hřbitovní oblast. Tvoří jej celkem 12 pohřebních areálů na celkové rozloze 50 ha. Svojí skladbou, historickým významem, rozlohou a rozličností zde pohřbených osobností jsou důležitou památkou funerální kultury v ČR.

Josip Plečnik

Slovinský architekt, urbanista a designér, který dlouhodobě působil v Praze a významným způsobem ovlivnil vzhled Pražského hradu.

Osvald Polívka

Český architekt, kreslíř a urbanista období novorenesance a secese, autor významných veřejných staveb v Praze.

Průmyslový palác v Praze

Impozantní secesní stavba v pražských Holešovicích. V prostorách paláce probíhají výstavy, koncerty, módní přehlídky apod.

Rudolfinum

Jedna z nejvýznamnějších pražských veřejných budov, dílo předních českých umělců 19. století, ve kterém se v současnosti nachází významná galerie a koná se např. hudební festival Pražské jaro.

Josef Schulz

Významný český architekt a pedagog, autor klíčových veřejných budov 19. století, např. Národního divadla.

Schwarzenberská hrobka

Unikátní památka české novogotické a historizující architektury. Budovaná během poslední čtvrtiny 19. století, stala se oficiálním pohřebním místem aristokratické rodiny Schwarzenbergů. Technicky unikátní stavba, pojící stavební důmysl a pietní účel.

Ignác Ullmann

Český architekt 19. století a autor významných budov v Praze.

Uměleckoprůmyslové muzeum

Unikátní novorenesanční stavba muzejní instituce od architekta Josefa Schulze. Vyznačuje se výjimečnou uměleckou výzdobou exteriéru a interiéru, na níž se podílela celá řada předních českých výtvarníků.

Vyšehradský hřbitov a hrobka Slavín

Významná památka české funerální kultury. Od konce 19. století považovaná za pohřebiště národní elity. Svým významem tvoří českou paralelu k moskevskému Novoděvičímu hřbitovu nebo pařížskému hřbitovu Pére - Lachaise.

Antonín Wiehl

Český architekt, stavitel a mecenáš, který položil základy památkové péče v Čechách.

Josef Zasche

Významný architekt a urbanista německého původu, působící převážně v Čechách v první polovině 20. století.

Josef Zítek

Jeden z nejuznávanějších českých architektů, vysokoškolský pedagog a autor významných veřejných budov.

Železniční most v Prostředním Žlebu

Nejníže položený železniční most v České republice. Přemosťuje řeku Labe mezi Děčínem a Prostředním Žlebem.

Zobrazeno 21 - 34 záznamů
z celkového počtu 34

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.