Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Architektura (194 záznamů)

Josef Schulz

Významný český architekt a pedagog, autor klíčových veřejných budov 19. století, např. Národního divadla.

Schwarzenberská hrobka

Unikátní památka české novogotické a historizující architektury. Budovaná během poslední čtvrtiny 19. století, stala se oficiálním pohřebním místem aristokratické rodiny Schwarzenbergů. Technicky unikátní stavba, pojící stavební důmysl a pietní účel.

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

Světově proslulý a v České republice největší barokní svatotrojiční morový sloup. Je považován za jedno z vrcholných děl období baroka. Byl vyhlášen národní kulturní památkou a zařazen do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Morové sloupy

Typická barokní socha ve formě sloupu dominující mnohým českým a moravským náměstím. V duchu katolické tradice byla stavěna nejčastěji jako poděkování za ukončení moru nebo za záchranu před pohromou.

Staroměstská radnice

Historická radnice Starého Města pražského na Staroměstském náměstí. Je nejstarší radnicí v České republice a jednou z nejvýznamnějších památek historického centra Prahy.

Staroměstský most v Děčíně

Významná děčínská technická a kulturní památka z 15. století. Je na ní umístěno sousoší zpodobňující sv. Jana Nepomuckého, sv. Víta a sv. Václava.

Staronová synagoga

Raně gotická synagoga na pražském Josefově dochovaná v mimořádně autentické podobě a nejstarší kontinuálně fungující synagoga v Evropě.

Starý židovský hřbitov Praha Josefov

Nejvýznamnější umělecká a architektonická památka židovské pohřební kultury na území hlavního města Prahy. Areál hřbitova představuje světově ojedinělý soubor mimořádně cenných renesančních náhrobků. Je součástí nejstaršího městského židovského osídlení.

Státní opera

Historická divadelní budova sídlící na pražských Vinohradech, jedna ze scén Národního divadla. Těžištěm repertoáru scény je opera a balet. Jedná se o největší jevištní prostor v Čechách.

Strahovský klášter

Nejstarší premonstrátský klášter v České republice a vynikající památka pražské  středověké a novověké architektury. Jeho součástí je i jedna z nejcennějších  a nejzachovalejších historických knihoven v zemi.

Hrad Strakonice

Dobře zachovalý hrad ve stejnojmenném městě na soutoku řek Otavy a Volyňky. Představuje v České republice jedinečné spojení šlechtického hradu a církevní komendy, opevněného sídla rytířského řádu, které mělo zčásti charakter kláštera.

Svatá Hora u Příbrami

Rozsáhlý raně barokní komplex nad městem Příbram ve Středočeském kraji. Představuje jedno z nejvýznamnějších poutních míst v Čechách.

Svatojánský most

Nejstarší kamenný most na Moravě.

Bazilika Navštívení Panny Marie (Svatý Kopeček)

Raně barokní bazilika na Svatém Kopečku u Olomouce. Velkolepá stavba je výraznou dominantou okolní krajiny a jedním z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě.

Špilberk

Hrad přebudovaný na barokní pevnostní citadelu a zároveň významná dominanta města Brna. Do dějin vešel jako jedna z nejobávanějších věznic v habsburské monarchii.

Alena Šrámková

Jedna z nejvýznamnějších osobností současné české architektury, vysokoškolská pedagožka a autorka celé řady projektů, například budovy ČKD, nové budovy ČVUT (obojí v Praze) a meteorologické stanice v Chebu.

Tančící dům

První pražská porevoluční stavba od významného světového architekta, která získala svůj název podle dvou nárožních věží, připomínajících taneční pár. Stavba se stala jedním ze symbolů Prahy a významným turistickým bodem.

Karel Teige

Teoretik a programový estetik, vůdčí osobnost české levicové avantgardy, sociolog architektury, výtvarný a literární kritik, publicista a překladatel. Stál u vzniku a formování poetismu a přijetí surrealismu.

Klášter Teplá

Premonstrátský klášter v Karlovarském kraji, po staletí důležité centrum náboženství a vzdělanosti v regionu. Klášterní kostel patří k předním středoevropským sakrálním stavbám na pomezí románského slohu a gotiky.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích

Románský kostel v obci Tismice ve Středočeském kraji. Jedná se o ojedinělý příklad mimořádně zachovalé venkovské baziliky, který nemá v České republice obdoby. 

Zobrazeno 141 - 160 záznamů
z celkového počtu 194

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.