Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Besední dům

Besední dům

Monumentální novorenesanční stavba vysoké umělecké kvality od významného vídeňského architekta Theophila Hansena, která se stala historickým místem oznámení vzniku Československé republiky roku 1918.


Autor: TeZet, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Besedn%C3%AD_d%C5%AFm_v_Brn%C4%9B.JPG
Podrobné informace

otevření 1873

 

Besední dům se nachází v Brně na rohu Komenského náměstí a Husovy třídy. Stavba vznikala v letech 1870–1873 v rámci budování brněnské okružní třídy. Investorem se stal moravský politik Alois Pražák. Autorem návrhu byl Theophil Hansen, architekt dánského původu, který se proslavil svými stavbami v Rakousko-Uhersku. Besední dům se stal jedním z jeho vrcholných děl vytvořených pro Brno. Sloužil jako sídlo pro mnoho českých spolků, např. pro čtenářský spolek Beseda brněnská, Matici moravskou, brněnský Sokol, Musejní spolek, redakci novin Moravská orlice, časopis Host do domu a pro jiná umělecká seskupení. V letech 1987–1996 prošla stavba rekonstrukcí a byla upravena pro potřeby Státní filharmonie Brno, která zde sídlí dodnes.

Dvoupatrová čtvercová budova s výtvarně zdobenou fasádou působí jako celek velmi harmonicky, je rovněž organicky spojena s okolními budovami, zejména s vedlejším Pražákovým palácem. Projekt budovy je inspirován italskou renesanční architekturou. Autor stavby kladl velký důraz na harmonii detailů především ve výzdobě. Fasáda je prodloužena do výšky ozdobnou balustrádou (zábradlím) s dekorativními vázami a alegorickými plastikami. V budově se nacházejí místnosti určené pro potřeby spolků, restaurace a velký společenský sál se štukovou výzdobou kameníka Adolfa Loose staršího, otce stejnojmenného architekta. O historickém významu místa oznámení vzniku Československé republiky svědčí bronzová pamětní deska na rohu s Husovou ulicí od sochaře Radima Hankeho. Na fasádě jsou umístěny i další pamětní desky a busty významných osobností, např. busta hudebního skladatele Břetislava Bakaly, dirigenta Františka Jílka či hudebního pedagoga Františka Lýska. Na budově je rovněž instalována bronzová pamětní deska věnovaná Františku Pavlíkovi, který zahynul během demonstrace za zřízení české univerzity v Brně (původně od sochaře Josefa Axmanna /1925/), a pamětní deska k oslavě stých narozenin skladatele Leoše Janáčka (/1954/, sochař Karel Zouhar), která byla později přenesena do interiéru.

Použité zdroje
ZATLOUKAL, Pavel. Brněnská architektura 1815-1915: průvodce. Brno: Obecní dům, 2006. 248 s. ISBN 80-239-7745-8.
ZATLOUKAL, Pavel. Brněnská okružní třída. Brno: Památkový ústav v Brně, 1997. 175 s. ISBN 80-85032-60-0.
ZATLOUKAL, Pavel. Příběhy z dlouhého století: architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2002. 702 s. ISBN 80-85227-49-5.
Filharmonie Brno. In: Internetová encyklopedie dějin Brna [online]. [cit. 10. 9. 2020]. Dostupné z: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=124.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.