Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Boubínský prales

Boubínský prales

Prastarý hustý les nacházející se na Šumavě v okolí vrchu Boubín. Patří k oblastem, které jsou ponechány svému přirozenému vývoji v bezzásahové zóně.


Boubínský prales. Autor: Chmee2 - Aisano, licence CC BY 3.0 https://cs.wikipedia.org/wiki/Boub%C3%ADnsk%C3%BD_prales#/media/Soubor:Boubinsky_prales_during_NS_Boubinsky_prales_in_summer_2011_(19).JPG
Podrobné informace

Boubínský prales, vyznačující se hustými buko-smrkovými lesy obklopujícími 1362 metrů vysoký vrch Boubín, patří k nejstarším chráněným územím v České republice. Nachází se na území Šumavy v jižních Čechách. Ochrana zde začala už v roce 1858 na popud známého českého lesnického odborníka Josefa Johna, který pracoval jako lesmistr na tehdejším panství knížete Jana Adolfa II. ze Schwarzenbergu. Státní přírodní rezervace zde byla vyhlášena v roce 1933. Důvodem ochrany je prastarý, lidskou činností nedotknutý les, který je zde situován pravděpodobně od poslední doby ledové. Vyskytuje se v něm mnoho velkých smrků starých několik století – nejvyšší z nich byl znám pod jménem Král smrků, byl starý přes 400 let a vysoký téměř 60 m. Král smrků padl v roce 1970 během vichřice. Jádro Boubínského pralesa je oploceno z důvodu ochrany zdejších porostů před turisty a přemnoženou zvěří. Nejstarší části tohoto lesa jsou bezzásahové zóny.

Díky místům jenom minimálně poznamenaným lidskou činností je v Boubínském pralese, podobně jako na většině území Šumavy, hojnost vzácných druhů rostlinstva a živočišstva. Roste zde velké množství plavuní a kapradí, několik druhů orchidejí nebo třeba ohrožená chladnomilná houba ucháčovec šumavský (Pseudorhizina sphaerospora). Podobně je rozmanitá i diverzita zdejší fauny, hlavně druhů potřebujících ke svému přežití velké staré stromy. Jsou to např. datlové a jiní v stromových dutinách hnízdící ptáci či různé druhy dřevokazného hmyzu.

Tato oblast je turisticky velice oblíbená, návštěvníky sem přitahuje zejména neporušená příroda. Je zde pro ně vybudována naučná stezka a na vrcholu hory Boubín se nachází rozhledna s krásným výhledem do okolí.  

Použité zdroje
Národní park Šumava [online]. Národní park Šumava: 2008 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.npsumava.cz
DVOŘÁK, Jan. 25 let národního parku Šumava [online]. Turnov: Správa národního parku Šumava, 2016, [cit. 4.9.2020]. ISBN 978-80-87257-37-1. Dostupné z: https://www.npsumava.cz/wp-content/uploads/2019/07/sumava-kniha-25-let.pdf
HUBENÝ, Pavel. Boubínský prales. Ochrana přírody [online]. 2013, 6/2013, [cit. 4.9.2020]. ISSN 1210-258X. Dostupné z: https://www.casopis.ochranaprirody.cz/fotografie-z-obalky/boubinsky-prales/
HUBENÝ, Pavel, ČÍŽKOVÁ, Pavla. Šumavské lesy pod lupou [online]. Vimperk: Zpráva národního parku Šumava, 2016, [cit. 4.9.2020]. ISBN 978-80-87257-31-9. Dostupné z: https://www.npsumava.cz/wp-content/uploads/2019/08/sumavske_lesy_pod_lupou_2016.pdf
KŘENOVÁ, Zdeňka. Národní park Šumava. Ochrana přírody [online]. 2008, 6/2008, [cit. 4.9.2020]. ISSN 1210-258X. Dostupné z: https://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/narodni-park-sumava/
ŠUSTR, Pavel. Velcí savci na Šumavě [online]. Vimperk: Správa národního parku Šumava, 2015, [cit. 4.9.2020]. ISBN 978-80-87257-24-1. Dostupné z: https://www.npsumava.cz/wp-content/uploads/2019/08/velcisavcinasumave-c.pdf
https://www.casopis.ochranaprirody.cz/fotografie-z-obalky/boubinsky-prales/
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Boubínský prales [online]. c2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Boub%C3%ADnsk%C3%BD_prales
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Šumava [online]. c2020 [cit. 7. 9. 2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0umava

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.