Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Česká divadelní režie

Česká divadelní režie

Obor, jehož moderní historie je spojena s koncem 19. století. V průběhu 20. století se v českém divadle objevila řada výrazných režisérských osobností, které ovlivnily další vývoj divadelní tvorby.


Čekání na Godota od Otomara Krejči. Autor: Yann, licence CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:En_attendant_Godot,_Festival_d%27Avignon,_1978_f22.jpg&oldid=392220901
Podrobné informace

Počátky české divadelní režie jako svébytného oboru lze datovat do 80. let 19. století – významná byla činnost zakladatelské generace režisérů Františka Karla Kolára, Edmunda Chvalovského či Josefa Šmahy. Za zakladatele moderní režie je považován Jaroslav Kvapil, jehož práce je spjata se scénami Národního a Vinohradského divadla. Kvapil prosazoval moderní dramatiku, v níž se inspiroval evropskou divadelní modernou. Zasloužil se o položení základů emancipace režie jako samostatného oboru, kterou završil Karel Hugo Hilar, působící taktéž v Národním i Vinohradském divadle. Hilar uplatňoval dynamický přístup a kladl důraz na intenzitu hereckého výkonu.

Od 20. let 20. století se začal rozvíjet také proud české avantgardní režie. Mezi nejvýznamnější režiséry této doby patřili umělci působící na tzv. malých i velkých, oficiálních scénách, zejména pak Jiří Frejka, Jindřich Honzl a Emil František Burian, kteří měli na další vývoj české divadelní režie výrazný vliv. Od 50. let se začala prosazovat režie autorská: tzv. totální divadlo uplatňoval Alfréd Radok, detailní režií se pak vyznačovala práce Otomara Krejči, úzce spolupracujícího s dramaturgem Karlem Krausem. V 60. letech se prosadili mimo jiné Miroslav Macháček či Jan Grossman. V 70. a 80. letech zaujala generace režisérů mimopražských autorských divadel, mezi něž patřili Peter Scherhaufer, Zdeněk Pospíšil, Eva Tálská, Svatopluk Vála, Arnošt Goldflam, Jan Schmid, Josef Krofta, Jan Antonín Pitínský či Ivan Rajmont.

Revoluce roku 1989 umožnila nástup alternativního divadla s novou generací umělců, jež je charakterizována postmoderní prací režisérů Petra Lébla či Vladimíra Morávka. Současná česká režijní práce je zastoupena např. oceňovaným režijním tandemem SKUTR, který tvoří Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, a dále Dušanem D. Pařízkem, Jiřím Havelkou, Davidem Drábkem, Michalem Dočekalem, Janem Nebeským, Hanou Burešovou, Janem Mikuláškem či Danielem Špinarem.

Použité zdroje
CÍSAŘ, Jan. Přehled dějin českého divadla. 2. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2006. 314 s. ISBN 80-7331-072-4.
HANÁČKOVÁ, Andrea. Základy teorie divadla: studijní text pro kombinované studium. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 63 s. Studijní opory. ISBN 978-80-244-3641-8.
HYVNAR, Jan, ŠORMOVÁ, Eva a TOPOLOVÁ, Barbara. Jaroslav Kvapil. In: Česká divadelní encyklopedie [online]. 2015 [cit. 31. 8. 2020]. Dostupné z: http://encyklopedie.idu.cz/index.php/Kvapil,_Jaroslav.
LAZORČÁKOVÁ, Tatjana. Dějiny českého divadla 2. pol. 20. století: studijní text pro kombinované studium. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 72 s. Studijní opory. ISBN 978-80-244-3609-8.
LUDVOVÁ, Jitka a kol. Hudební divadlo v českých zemích: osobnosti 19. století. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2006. 698 s. Česká divadelní encyklopedie. ISBN 80-7008-188-0.
SKUTR [online]. [cit. 31. 8. 2020]. Dostupné z: http://www.skutr.org/skutr/cz.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.