Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Defenestrace

Defenestrace

Násilné vyhození z okna. V českých dějinách bývá pojem spojován s několika akcemi odporu ukončených shozením čelných úředníků z okna. Několik incidentů tohoto druhu se odehrálo v Praze v průběhu 15. a počátkem 17. století.


Knižní vyobrazení pražské defenestrace 1618. Autor: Matthäus Merian, licence Public domain, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Prager.Fenstersturz.1618.jpg
Podrobné informace

Pojem defenestrace označuje násilné vyhození z okna (z lat. fenestra – okno). Může být vyjádřením jakéhosi veřejného trestu či lynče, většinou ukončeného smrtí. Pojem získal v českých zemích specifický význam díky třem významným aktům vzpoury ukončených vyhozením významných úředníků z oken, které se odehrály v Praze v 15. století a na počátku 17. století. Ve všech třech případech byly oficiálním důvodem náboženské rozpory a politicko-mocenský boj jednotlivých zájmových skupin.

Tzv. první pražská defenestrace proběhla 30. 7. 1419, kdy dav, zřejmě předem připravený, po kázání radikálního kališnického kazatele Jana Želivského napadl Novoměstskou radnici a vyhodil sedm radních z oken na připravené bodáky. Událost, která souvisela s deziluzí a chaosem způsobenými událostmi na přelomu 14. a 15. století a podpořenými násilnou smrtí reformátora Jana Husa, bývá považována za počátek tzv. husitských válek.

K nové eskalaci nábožensko-politického konfliktu došlo v 80. letech 15. století, kdy katolická strana s podporou panovníka Vladislava Jagellonského začala získávat stále větší převahu, mimo jiné také na radnicích obou měst pražských. Důsledkem vyhrocené situace byla druhá velká pražská defenestrace 24. 9. 1483, při níž byli z oken vyhozeni radní Starého i Nového města pražského. Události nakonec vedly k oboustrannému jednání kališnické a katolické strany a roku 1485 k sepsání kutnohorského náboženského míru zajišťujícího rovnoprávnost obou vyznání na českém území.

Asi nejznámější velkou pražskou defenestrací byla defenestrace v pořadí třetí (někdy nesprávně označována jako tzv. druhá pražská defenestrace). Vedlo k ní opětovné vyhrocení nábožensko-politických sporů na počátku 17. století. Představitelé protestantských stavů po společné dohodě vtrhli 23. 5. 1618 na Pražský hrad, kde vyhodili z okna dva královské místodržící a sekretáře. Všichni tři pád na prudký svah pod okny přežili. Defenestrace vedla k událostem, které vyvolaly třicetiletou válku. České protestantské stavy následně vydaly apologetický spis, ve kterém své jednání obhajovaly odkazem na předchozí pražské defenestrace, biblický příklad vyhození Jezábel z okna či římské trestání nepřátel shazováním ze skal.

Použité zdroje
Defenestrace [online]. In: Slovník cizích slov.abz.cz [cit. 20.5. 2020]. Dostupné z: https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/defenestrace.
Kdy, kde, proč & jak se to stalo v českých dějinách: sto událostí, které dramaticky změnily naši historii. Vyd. 1. Praha: Reader's Digest Výběr, 2001. 480 s. ISBN 80-86196-33-X.
KŘÍSTEK, Václav. Dveře všech běd. In: Historie.cs. [televizní pořad] ČT 2018. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/218411058220010-dvere-vsech-bed.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.