Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Dolní oblast Vítkovice

Dolní oblast Vítkovice

Rozlehlý průmyslový areál Vítkovických železáren v Ostravě, představující světově unikátní industriální komplex. Dnes nese značku Evropské dědictví a je národní kulturní památkou.


Dolní oblast vysoká pec. ČTK/Krzywoň Dan.
Podrobné informace

Dolní oblast Vítkovice, nazývaná též ostravské Hradčany, se nachází nedaleko centra města Ostravy. Skládá se z dolu na černé uhlí, koksovny a vysoké pece na výrobu surového železa. K jeho vybudování došlo již v první polovině 19. století. V roce 1830 byl zahájen provoz Rudolfovy huti, pojmenované podle olomouckého arcibiskupa Rudolfa Habsburského. V roce 1831 byla dokončena koksovna a o šest let později byla zprovozněna první vysoká pec na koks. Později bylo dostavěno ještě pět pecí a začal fungovat důl Hlubina. Industriální komplex byl v provozu až do roku 1998. Nyní slouží jako technická památka, zpřístupněny jsou vysoká pec, plynojem, budova energetické ústředny a důl Hlubina. Od roku 2014 přibyla v areálu novostavba Svět techniky, která zahrnuje několik expozic pro děti a dospělé, laboratoře, kino, divadlo a učebny. Plánuje se i využití další součásti komplexu a zřízení knihovny nebo univerzitních prostor. Od roku 2002 je oblast zapsána na seznam národních kulturních památek a roku 2008 nese značku Evropské dědictví.

Dnes zpřístupněná pec číslo jedna byla v provozu od roku 1871, během své existence však prošla několikrát renovací a dnešní vzhled získala v roce 1988, kdy se stala nejvýkonnější pecí v Evropě. Začátkem 21. století byla provedena stavební úprava, která přizpůsobila prostory pro vyhlídkový a interaktivní okruh. Od roku 2015 je součástí pece, nazývané též Bolt Tower a měřící 77,7 m, rozhledna s barem a kavárnou. Další zpřístupněnou součástí je plynojem z roku 1921, dnes přestavěný na multifunkční sál Gong. Zvon plynojemu byl zvednut, a tím umožnil vytvoření multifunkční auly, zahrnující konferenční místnosti, foyer, šatny, galerii a velký sál. Architektonické úpravy objektů, novostavbu Světa techniky a urbanistické řešení areálu byly navrženy začátkem 21. století architektonická kancelář AP atelier Josefa Pleskota.

Použité zdroje
Dolní oblast Vítkovice [online]. (c) Copyright 2020, DOV s.r.o. [cit. 9. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.dolnivitkovice.cz/o-dolnich-vitkovicich/
HALFAROVÁ, Hana. Rekonverze ostravského plynojemu začne v lednu. In: ARCHIWEB/ČTK [online]. 27. 12. 2010 [cit. 9. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.archiweb.cz/n/domaci/rekonverze-ostravskeho-plynojemu-zacne-v-lednu
MATĚJ, Miloš, KORBELÁŘOVÁ, Irena a TEJZR, Ludvík. Kulturní dědictví Vítkovických železáren. Ostrava: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2014. 235 s. ISBN 978-80-85034-80-6.
PAVLIŇÁK, Petr. Dolní Vítkovice dnes: zpřístupnění a nové využití národní kulturní památky. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2012. 148 s. ISBN 978-80-86171-42-5.
VOLF, Petr, ŠVÁCHA, Rostislav a SOUČEK, Tomáš. 1492: příběh Dolních Vítkovic. Vyd. 1. [Praha]: Prostor - architektura, interiér, design, 2013. 199 s. ISBN 978-80-87064-10-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.