Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Dyje

Dyje

Nejdelší přítok řeky Moravy, tekoucí přes malebnou krajinu Národního parku Podyjí. Nachází se na území jižní Moravy a severu Rakouska.


Meandr řeky Dyje. ČTK/Šálek Václav.
Podrobné informace

Řeka Dyje vzniká na území rakouské spolkové země Dolní Rakousy soutokem řek Rakouské Dyje a Moravské Dyje. Teče přes území severního Rakouska a jižní Moravy v délce 235 kilometrů, vlévá se do řeky Moravy a je jejím největším přítokem. Samotné jméno řeky Dyje má pravděpodobně velice starý indoevropský původ, přičemž jeho dnešní podobě velice blízký název Dyja se používal prokazatelně už v 11. století. Často je používán, hlavně v zahraničí, její německý název Thaya. Po svém vzniku v severní části Rakouska Dyje krátce teče tímto státem a pak se dostává na území České republiky. Zde protéká nejmenším národním parkem České republiky, v roce 1991 vyhlášeným Podyjím, ve kterém meandruje mezi skalními útvary na délce přibližně 40 kilometrů. Tento národní park navazuje na rakouský národní park Thayatal, vyhlášený v roce 2000. Největším městem na toku Dyje je Znojmo. Dyje protéká v blízkosti několika turisticky zajímavých hradů, zámků a zřícenin, například hradů Znojmo a Bítov, zámku Mikulov, Lednického zámku, zámku ve Vranově nad Dyjí a zříceniny hradu Freštejn.

Průměrný průtok řeky Dyje je kolem 44 m³/s a v rovinatých částech toku se občasně vyskytují povodně. Jedna z největších povodní v novodobé historii nastala na jaře roku 2006 a měla za následek poškození všech pěti vodních nádrží na této řece a také výrazně poškodila zámecké zahrady v obci Lednice.

Tento tok je zajímavý pro rybáře, vyskytuje se tu mnoho druhů ryb původních i vysazených. Dá se zde ulovit kapr obecný (Cyprinus carpio), sumec velký (Silurus glanis) nebo lín obecný (Tinca tinca), ale také vzácnější druhy jako candát obecný (Sander lucioperca) nebo bolen dravý (Aspius aspius). Na některých místech toku řeky jsou běžní bobři evropští (Castor fiber).

Dyje není kvůli přítomnosti několika vodních nádrží splavná po celé délce, a proto nepatří mezi řeky často vyhledávané vodáky. Splavné jsou některé úseky v moravské i rakouské části.

Použité zdroje
Správa Národního parku Podyjí [online]. Správa Národního parku Podyjí: 2012 [cit. 2. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.nppodyji.cz.
National Park Thayatal [online]. National Park Thayatal [cit. 2. 9. 2020]. Dostupné z: https://www.np-thayatal.at/
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Dyje [online]. c2020 [cit. 2. 9. 2020]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dyje

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.