Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
EXPO 58

EXPO 58

Jedna z neslavnějších světových výstav a první velká výstava uspořádaná po druhé světové válce, která přilákala velké množství výtvarníků a návštěvníků z celého světa a přinesla Československu velké uznání a dlouhou řadu ocenění.


Bývalá restaurace Expo 58 – Autor: Aktron, licence CC BY SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha,_Hole%C5%A1ovice,_Letn%C3%A1,_Expo_58.jpg
Podrobné informace
  1. 4. – 19. 11. 1958 Brusel, Belgie

 

Výstava EXPO 58 měla obrovskou odezvu a pro vývoj umění v Československu představovala velký přínos. Účast na výstavě umožnilo jisté politické uvolnění, vytvořilo rovněž předpoklady pro realizaci vlastních uměleckých projektů a zároveň předznamenalo období liberalizace v celé republice. Výstavu údajně navštívilo 42 mil. lidí a zúčastnilo se jí celkem 52 států. Československým pavilonem prošlo 6 mil. návštěvníků.

Celkovou výstavní expozici, která měla prezentovat československý stát a kulturu, navrhl Jindřich Santar ve spolupráci s dalšími výtvarníky. Jako nejlepší pavilon, jenž získal Zlatou hvězdu, nejvýznačnější ocenění výstavy, byl díky použití nových technologií, možnosti demontáže a výjimečnému interiéru vyhlášen právě československý pavilon. Autory návrhu hlavního pavilonu a budovy moderní restaurace byli architekti František Cubr, Josef Hrubý a Zdeněk Pokorný. Hlavní pavilon byl tvořen třemi vzájemně propojenými krychlemi, v nichž se nacházely tematicky uspořádané expozice (podle témat práce, odpočinek a kultura). Základem stavby byla ocelová trubková kostra, v hojné míře bylo použito sklo a také plastické hmoty. Oceňován byl rovněž interiér se vzácným nábytkem a uměleckými díly. Velkého uznání se dostalo moderně navržené restauraci ledvinovitého půdorysu. Díky velkým proskleným plochám a sloupoví působila stavba lehce až vzdušně.

Významné pozornosti se dočkal projekt Laterna magika Josefa Svobody a Alfréda Radoka. Ocenění získaly také dílčí expozice, např. vědecko-fantastický film Karla Zemana Vynález zkázy nebo sousoší Nový věk sochaře Vincence Makovského, které představuje alegorii atomového věku (dnes je umístěno před hlavním vchodem do areálu brněnského výstaviště a jeho odlitek před novou budovou Národního muzea). Uznání si vysloužili rovněž čeští šperkaři pod vedením Jana Nušla, fotograf Jan Lukas aj. V návaznosti na československý úspěch na výstavě se v českém prostředí pro pozdně modernistický projev především v užitém umění a designu na přelomu 50. a 60. let 20. století ujal termín „bruselský styl“.

Použité zdroje
HAVRÁNEK, Vít et al. Bruselský sen: československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60 let: [Galerie hlavního města Prahy, 14.5.2008-21.9.2008, Moravská galerie v Brně, 21.11.2008-1.3.2009. [Praha]: Arbor vitae, ©2008. 367 s. ISBN 978-80-87164-03-7.
SEDLÁŘ, Jaroslav: Český umírněný modernismus na mezinárodní výstavě EXPO 58 v Bruselu. Universitas-revue Masarykovy univerzity, 3/2016
ŠVÁCHA, Rostislav et al. Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Vydání první. V Řevnicích: Arbor vitae societas, 2017. 991 stran. ISBN 978-80-88283-02-7.
https://www.archiweb.cz/b/expo-58-restaurace-praha
https://www.archiweb.cz/b/ceskoslovensky-pavilon-expo-1958

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.