Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Emanuel Moravec

Emanuel Moravec

Český důstojník, publicista a politik, účastník protirakouského odboje, legionář, vojenský teoretik, čelný představitel a symbol kolaborace s nacisty.

 


Podrobné informace

*17. 4. 1893 Praha – 5. 5. 1945 Praha

Emanuel Moravec maturoval na průmyslové škole v roce 1912. Po vypuknutí první světové války byl odveden do rakousko-uherské armády a absolvoval školu jednoročních dobrovolníků. V roce 1915 padl do ruského zajetí a po různých peripetiích vstoupil do československých legií, účastnil se bitvy u Zborova. V legiích začala také jeho publicistická činnost, aktivně psal do novin vydávaných v legiích. Jeho činnosti si všiml Milan Rastislav Štefánik a Moravec se stal jedním z pracovníků politicko-informačního oddělení Ministerstva vojenství ČSR na Sibiři.

Po návratu do Československa byl vyslán na Vysokou válečnou školu v Praze a ve 20. letech působil v armádě v různých velitelských funkcích. V letech 1931–1938 byl profesorem válečných dějin a strategie na Vysoké válečné škole v Praze. Od roku 1933 v hodnosti plukovníka velel pěšímu pluku M. Tyrše a J. Fügnera. Velmi často publikoval své názory v tisku a prosazoval spojenectví s Francií a SSSR a obranu republiky.

Mnichovský diktát a neochota Edvarda Beneše bojovat pro něho znamenaly katastrofu, která vedla k jeho názorovému obratu. Horlivý zastánce obrany republiky a stoupenec Masarykův a Benešův se posléze spojil s proněmeckými aktivistickými novináři a hlásal nutnost spolupráce s Německou říší. Brzy si ho všiml Karl Hermann Frank a upozornil na něho i Reinharda Heydricha. Na jeho zásah byl Moravec v lednu 1942 jmenován ministrem školství, zároveň stál v čele Úřadu lidové osvěty, který se transformoval v ministerstvo osvěty. A právě jako ministr osvěty se Moravec neblaze proslavil jako horlivý kolaborant s nacisty. V době heydrichiády byl Moravec iniciátorem masových shromáždění a projevů loajality k Říši. Od roku 1941 byl předsedou Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Tato organizace povinně sdružovala českou mládež, kterou měla vychovávat v nacistickém duchu a loajalitě k okupační správě. Po vypuknutí Pražského povstání 5. 5. 1945 se Moravec v Chotkových sadech zastřelil. Nepochybně se tak vyhnul lidovému soudu a spravedlivému odsouzení k trestu smrti.

Emanuel Moravec je příkladem a zároveň symbolem kolaboranta s nacistickým okupačním režimem. Jen málokdo v české historii učinil tak zásadní názorový obrat. Československý legionář, přesvědčený zastánce názorů Masarykových, autor knihy Obrana státu se prakticky přes noc stal horlivým představitelem spolupráce s nacisty a propagátorem nacistické ideologie. Svědčí o tom jeho novinové články i knihy, které za protektorátu vydával, i aktivita v roli politika a ministra školství. Podle nejznámějšího nacistického kolaboranta, Nora Vidkuna Quislinga, se mu přezdívalo český Quisling.

 

 

 

 

 

 

Použité zdroje
BOROVIČKA, Michael. Kolaboranti: 1939–1945. Praha, Litomyšl: Paseka, 2007
PERNES, Jiří. Až na dno zrady: Emanuel Moravec. Praha 1997
UHLÍŘ, Jan Boris: Emanuel Moravec. Český nacionální socialista. In: Historie a vojenství, č. 2, roč. 2006, s. 25 – 39 a č. 3, s. 49 – 63
GEBHART, Jan, KUKLÍK, Jan. Dramatické i všední dny protektorátu. Praha: Themis, 1966

Churaň Milan a kol., Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století, Libri, Praha 1994

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.