Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Fárův dům

Fárův dům

Originální dům v centru Pelhřimova, jenž vznikl v rámci kubistické úpravy původně gotického domu podle projektu Pavla Janáka.


Fárův dům - Autor: Txllxt TxllxT, licence CC BY-SA 4.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pelh%C5%99imov_-_Masarykovo_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_-_View_West_on_F%C3%A1r%C5%AFv_d%C5%AFm,_of_which_the_fa%C3%A7ade_in_1913-14_was_renewed_in_Cubist_style_by_P
Podrobné informace

kubistická úprava 1914

 

Fárův dům je rohová budova, která se nachází na centrálním náměstí města Pelhřimova. Původně gotická stavba byla několikrát upravována, roku 1766 po poničení požárem získala svůj barokní vzhled a název „U Zlatého soudku“. Majitel domu Leopold ze Sternbachu v něm provozoval hotel. Od roku 1911 dům přešel do vlastnictví lékaře Vojtěcha Fáry, jenž se rozhodl přestavět jej pro vlastní potřeby (bydlení, ordinace). Práci svěřil architektu Pavlu Janákovi. Rekonstrukce této stavby patří k nejznámějším architektovým dílům. Janák zde uplatnil trojrozměrné vytváření objemu a prostoru pomocí povrchových ploch. Patrná je rovněž citelná snaha zachovat barokní ráz městského centra prostřednictvím využití kubistického slohu, který se vhodně prolíná s historickou architekturou. Stavba prošla řadou rekonstrukcí (nejrozsáhlejší v letech 1976–1978), které zásadně změnily vnitřní uspořádání budovy.

Budova je jednopatrová, s mansardovou střechu a štítovým průčelím s monumentální středovou částí. Má tři oblouky podloubí. Původní stavba nebyla nárožní, neměla mansardovou střechu, štíty, arkýře či balkon. Rohovým se dům stal teprve v 16. století. Použitím štítu dosáhl Pavel Janák přiblížení k architektuře barokní. Autor provedl velmi pečlivou práci, která ve svých proporcích odpovídala modernímu směru (kubismu) a zároveň vyvolávala dojem starší barokní architektury. Oba úkoly architekt splnil, aniž napodobil staré architektonické způsoby ztvárnění. Byly zachovány nosné zdi a uzavřené podloubí původní stavby. V přízemí se nacházely obchody, hospodářské místnosti, ordinace majitele budovy a několik soukromých bytů, největší byt byl opatřen terasou a altánem.

Použité zdroje
KIESLING, Norbert. Pavel Janák. Vyd. 1. V Řevnicích: Arbor vitae, 2011. 319 s. ISBN 978-80-87164-38-9.
ŠVÁCHA, Rostislav et al. Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Vydání první. V Řevnicích: Arbor vitae societas, 2017. 991 stran. ISBN 978-80-88283-02-7.
http://www.mupe.cz/faruv-dum/d-20950
https://www.archiweb.cz/b/faruv-dum--1

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.