Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Ferdinand Tyrolský

Ferdinand Tyrolský

Rakouský arcikníže a tyrolský hrabě v letech 1567–1595. V letech 1547–1567 působil jako královský místodržící Království českého. S jeho pobytem na Pražském hradě je spojen rozkvět renesanční kultury a humanismu v českých zemích.


Ferdinand Tyrolský – obraz od Francesca Terziho (1523–1591). Sbírka:Kunsthistorisches Museum Wien, https://www.khm.at/objektdb/detail/2332/, licence Public domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archduke_Ferdinand_II_of_Further_Austria.jpg
Podrobné informace

*14. 6. 1529 Linec, Rakouské arcivévodství (dnešní Rakousko) – 24. 1. 1595 Innsbruck, Tyrolské hrabství (dnešní Rakousko)

Ferdinand Tyrolský byl druhorozeným synem českého krále Ferdinanda I. a Anny Jagellonské. Stejně jako jeho starší bratr Maxmilián získal vynikající humanistické vzdělání a měl široký kulturní rozhled. Roku 1547 byl Ferdinandem I. ustanoven místodržícím v Čechách, aby po potlačení odboje českých stavů posílil habsburskou pozici. Král mu udělil rozsáhlé pravomoci, mohl si zde tudíž počínat téměř jako suverénní panovník. Soustředil kolem sebe nevelký, ale reprezentativní dvůr, jehož prostřednictvím pronikala do Čech renesanční architektura, umění, filozofie, a životní styl. Osobně se podílel na úpravách královské zahrady Pražského hradu a podle jeho návrhu byl v letech 1555–1558 postaven za Prahou letohrádek Hvězda, unikátní stavba na půdorysu šesticípé hvězdy. Proslul také jako vášnivý sběratel umění a kuriozit. Na rozdíl od bratra Maxmiliána to však byl nekompromisní katolík, který neváhal příslušníky jiných konfesí pronásledovat.

Ferdinandův pobyt v Království českém se nakonec protáhl na 20 let. Za tu dobu si arcikníže získal značnou oblibu a výrazně přispěl ke konsolidaci místních poměrů. Do období Ferdinandova českého pobytu spadá také jeho sňatek s dcerou augšpurského bankéře Filipinou Welserovou, který však musel z důvodu nerovného společenského postavení novomanželů řadu let tajit. V roce 1564 svěřil již nemocný Ferdinand I. svému druhorozenému synovi vládu nad Tyrolskem, kam arcikníže přesídlil o tři roky později. Jeho domovem se nyní stal hrad Ambras nedaleko Innsbrucku, který nechal přestavět na renesanční zámek, a soustředil sem své mimořádné umělecké sbírky, jež se zde nacházejí dodnes. I po odchodu do Tyrol si však uchoval k Čechám silné vazby. Několikrát navštívil Prahu a na jeho dvoře nadále působila řada českých šlechticů. Ferdinandovi potomci z manželství s Filipínou byli z nástupnictví v habsburském rodě vyloučeni, na český a říšský trůn však usedla jeho dcera Anna z druhého manželství s Annou Kateřinou Gonzagovou, která se v roce 1611 provdala za Matyáše Habsburského.

Použité zdroje
BASTL, Beatrix et al. Habsburkové Země Koruny české ve středoevropské monarchii: 1526-1740. Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 911 stran. ISBN 978-80-7422-572-7.
HAMANN, Brigitte. Habsburkové: životopisná encyklopedie. Překlad Milada Kouřimská a Milan Kouřimský. Vyd. 1. Praha: Brána, 1996. 403 s. ISBN 80-7176-415-9.
RANDÁK, Jan a kol. Osobnosti českých dějin. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2013. 432 s. ISBN 978-80-242-4196-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.