Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
František Foltýn

František Foltýn

Kubistický malíř, významná osobnost českého moderního umění, jeden z důležitých představitelů tzv. organické abstrakce. Nejvíce se proslavil v meziválečném období, je znám především svými abstraktními pracemi.


ČTK/Korčák Vít.
Podrobné informace

*9. 6. 1891 Královské Stachy – 8. 6. 1976 Brno

František Foltýn vystudoval malířství porcelánu, poté se zdokonaloval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (dnes VŠUP, 1913–1914). Po vypuknutí první světové války ale odešel na frontu (Rusko a Albánie) a své studium nedokončil. Po válce se usadil na Slovensku, odkud podnikal cesty i do Podkarpatské Rusi. V roce 1922 v Brně spoluzakládal Skupinu výtvarných umělců, se kterou později také vystavoval. V roce 1924 se odstěhoval do Francie, kde se vzdělával na uměleckých akademiích (Julianova akademie a Académie de la Grande Chaumière). Stal se členem skupiny Cercle et Carré, jež si zakládala na geometrické abstrakci, a působil také v rámci skupiny Abstraction-Création.

Do Foltýnovy rané umělecké tvorby se promítly zážitky z jeho četných cest. V kubisticky laděných malbách tohoto období je přítomen silný sociální akcent a je reflektována atmosféra městských periférií a jejich obyvatel (Slovenská madona, Chalupy, Cikánská čtvrť). Foltýnovo dílo je ovlivněno i literárními předlohami Fjodora Michajloviče Dostojevského. Pozdější tvorbu výrazně ovlivnil pobyt v Paříži, díla se stále více vzdalovala vizuální realitě a začala postupně nabývat na abstraktnějším charakteru. V této době se také setkal s relativně novým uměleckým směrem artificialismem a jeho zakladateli Jindřichem Štyrským a Toyen. Foltýnovým nejvýznamnějším dílem se staly abstraktní Kompozice, které jsou do značné míry ovlivněny právě artificialismem. Po návratu do Československa (1934) měla nejsilnější vliv na jeho tvorbu napjatá politická situace, okupace a druhá světová válka. Umělecky se Foltýn vrátil k realistickému zobrazení krajiny (Okupační krajina, Cesta vesnicí). Ve své pozdní poválečné tvorbě pokračoval spíše v realistickém duchu, k abstrakci se vracel jen ojediněle, obzvláště v 60. letech.

Použité zdroje
DOLANSKÁ, Karolína et al. České moderní a současné umění 1890-2010. V Praze: Národní galerie, 2010. 2 sv. ISBN 978-80-7035-325-7.
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
HLUŠIČKA, Jiří. František Foltýn: 1891-1976. Brno: Galerie Antonína Procházky, 2006. 262 s. ISBN 80-239-7143-3.
HLUŠIČKA, Jiří. František Foltýn. 1. vyd. Praha: Odeon, 1982. 185 s. Umělecké profily; sv. 17.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.