Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Havířov

Havířov

Novodobé město v ostravsko-karvinské aglomeraci ve Slezsku v Moravskoslezském kraji, původně hornické sídliště budované od 50. let 20. století na zelené louce. Má 72 000 obyvatel a je hodnotným příkladem architektury socialistického realismu.


Architektura socialistického realismu na Hlavní třídě - Autor: Karla Karla, licence CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Hlavn%C3%AD_t%C5%99%C3%ADda_(Hav%C3%AD%C5%99ov)#/media/File:Havirov_09_-_panoramio.jpg
Podrobné informace

Havířov leží na říčce Lučině na východ od Ostravy a na severozápad od okresního města Karviné. Je nejmladším městem v České republice a největším městem, které nikdy nebylo krajské ani okresní. Rozkládá se na území původně samostatných zemědělských obcí Šumbark, Dolní Bludovice, Dolní a Prostřední Suchá, Dolní Datyně, Životice a zčásti i města Šenov. Od poloviny 19. století se v okolí rozvíjela těžba černého uhlí a těžký průmysl, což s sebou přineslo mohutný příliv obyvatelstva. Prostor dnešního města byl součástí území Těšínska, o nějž Československo po roce 1918 vedlo spory s Polskem, které vyvrcholily sedmidenní válkou v roce 1919. Řada vesnic v oblasti byla etnicky smíšená a převažovalo v nich obyvatelstvo hlásící se k polské národnosti. V roce 1938 Polsko nakrátko území opět anektovalo a o rok později se stalo součástí nacistické třetí říše. V srpnu 1944 v Životicích gestapo zmasakrovalo 36 Poláků a Čechů. Po roce 1945 vyvstala potřeba vybudovat nové satelitní sídliště pro Ostravsko, Karvinsko a Frýdecko-Místecko, odkud by zaměstnanci dolů a průmyslových závodů mohli dojíždět do zaměstnání, ale zároveň žili v moderních bytech, kvalitnějším životním prostředí a na nepoddolovaném území. V roce 1947 začala výstavba sídliště Šenov-Šumbark a 4. 12. 1955 bylo slavnostně založeno nové město s uměle vytvořeným jménem Havířov, odkazujícím k hornickému zaměření regionu. Počet obyvatel prudce stoupal – v roce 1947 to byly 2000, v roce 1955 téměř 17 tisíc, roku 1970 už více než 81 tisíc a v roce 1985 přes 94 tisíc. V červenci 1961 došlo v hlubinném dole Dukla v Dolní Suché k požáru, při němž zahynulo 108 horníků. Tragickou událost zpracovává film Dukla 61 (2018). Od 80. let počet obyvatel klesá, což souvisí s útlumem těžby, transformací průmyslu a nárůstem nezaměstnanosti v regionu.

Přesto Havířov stojí za pozornost návštěvníků a neztratil potenciál stát se kvalitním místem pro život. Je obklopen lesy, nachází se v něm dvě chráněná území (Meandry Lučiny, Mokřad u rondelu) a řada památných stromů. Centrum města je pozoruhodným urbanisticko-architektonickým celkem ve stylu socialistického realismu (tzv. sorely) s několika výraznými stavbami, z nichž nejcennější je monumentální kino Radost (1956) a železniční nádraží v pozdně moderním tzv. bruselském stylu (1969). K dalším památkám patří Kotulova dřevěnka, jedna z nejstarších dochovaných lidových staveb na Těšínsku, několik větrných mlýnků, nevelké zámky Šumbark, Dolní Bludovice a Životice, kostely a také množství moderních soch a plastik doplňujících veřejný prostor města. Ve městě funguje pobočka Muzea Těšínska a pamětní síň životického masakru. Koná se zde mj. populární festival Havířov v květech a motocyklový závod Havířovský zlatý kahanec.

Použité zdroje
BORÁK, Mečislav. Životická tragédie. Čes. Těšín: Okr. vlastiv. ústav, 1978. 26 s.
ČIHAŘ, Jaroslav et al. 50 let od tragédie na Dole Dukla. 1. vyd. Ostrava: KPHMO, 2011. 131 s. Hornictví včera, dnes a zítra; 18. ISBN 978-80-87468-02-9.
PROKOP, Radim, MILERSKÝ, Aleš a TALAŠ, Josef. Havířov 1955-2005. Havířov: Statutární město Havířov, 2005. 176 s. ISBN 80-239-4423-1.
Sorela: tvář města Havířova: sborník ke konferenci: říjen 2007, Kulturní dům Radost. Havířov: Městské kulturní středisko ve spolupráci s Ústavem památkové péče Ostrava, 2007. 52 s. ISBN 978-80-85034-47-9.
TOMOLOVÁ, Věra a ŽÁČEK, Rudolf. Havířov. Ilustroval Jiřina KRÁLOVÁ, ilustroval Hana PRAVDOVÁ, ilustroval Petr TESAŘ. Havířov: Město Havířov, 1995. 189 s.
VLČEK, Miroslav a NOSALOVÁ, Alena. Havířov: utajené kouzlo Sorely = the mysterious magic of Sorela. Ostrava: Magistrát města Havířova ve vydavatelství Montanex, 2010. 116 s. ISBN 978-80-7225-325-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.