Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Historie (291 záznamů)

Doba kamenná

Označení pro období pravěku, kdy člověk vyráběl veškeré nástroje především z kamene, protože kovy mu nebyly ještě známy. S tímto obdobím jsou spjaty nejstarší doklady lidské přítomnosti na českém území.

Panelová sídliště

Jedna z nejtypičtějších forem bytové výstavby v socialistickém Československu (1948–1989). V panelových domech dodnes bydlí více než čtvrtina obyvatel České republiky.

Milada Paulová

Historička, byzantoložka a první univerzitní profesorka v Československu. Její jméno nese cena ministerstva školství udělovaná významným vědkyním.

Josef Pekař

Nejvýznamnější český historik období první republiky a přední oponent Masarykovy koncepce o smyslu českých dějin.

Jiří Pelikán

Poválečný československý komunistický funkcionář a politik, v době Pražského jara reformní komunista. V roce 1969 spolu se svou ženou Jitkou Frantovou požádal v Itálii o politický azyl. Jako člen Italské socialistické strany byl dvakrát poslancem Evropského parlamentu.

 

Pernštejnové

Šlechtický rod původně z jihozápadní Moravy, jenž v 16. století patřil mezi nejbohatší rody v českých zemích. Výraznou stopu po sobě zanechali také ve východních Čechách a v Praze.

Ferdinand Peroutka

Přední osobnost české mediální, veřejné a literární scény 1. poloviny 20. století. Esejista a publicista, šéfredaktor vlivného týdeníku Přítomnost. Zastával liberálně levicové postoje a měl blízko k politice prezidenta T. G. Masaryka.

Josef Pfitzner

Historik, zástupce primátora města Prahy v letech 1938–1945. Je považován za hlavního a nejexponovanějšího představitele nacisticky zaměřeného dějepisectví v meziválečném Československu.

Josef Plojhar

Československý katolický kněz a politik, poslanec československého parlamentu a ministr zdravotnictví v letech 1948–1968, místopředseda a později předseda Československé strany lidové, představitel spolupráce této strany s diktaturou KSČ.

 

 

Plzeňské povstání 1953

Masové protesty občanů Plzně proti měnové reformě roku 1953. Početním zastoupením, rozsahem a radikalitou se jednalo o největší občanskou protirežimní demonstraci v Československu v 50. letech 20. století a o výraz krize komunistického systému.

Pobělohorská emigrace

Jedna z nejrozsáhlejších vln emigrace, jakou české země ve svých dějinách zažily. Nastala po porážce českého stavovského povstání v roce 1620, kdy byly Čechy a Morava rekatolizovány vítěznými Habsburky.

Politické justiční procesy v Československu 1948 – 1954

Série vykonstruovaných politických procesů s představiteli politické opozice během 50. let. Jejich smyslem mělo být zajištění komunistické moci. Byly však namířeny také proti některým předním komunistům.

Politický vývoj ČR po roce 1993

Sled novodobých politických událostí, charakteristických pro vývoj samostatné České republiky (vznik 1. 1. 1993). Nejnovější období moderních českých dějin, které je typické příklonem k tržní ekonomice, parlamentní demokracii a zapojením do mezinárodních struktur.

Polyxena z Lobkovic

Česká šlechtična původem z rodu Pernštejnů, označovaná ve své době za „první dámu Království českého“. Díky mimořádnému vzdělání, vlivu a bohatství, které dokázala nashromáždit, se řadila mezi nejrespektovanější osobnosti své doby.

Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí

Věta pronesená Václavem Havlem během sametové revoluce. Stala se symbolem demokratizační politické transformace, s jistým odstupem ale také zdrojem společenské kontroverze

Právě se vracím z Hradu

Začátek legendárního výroku čelného představitele komunistické strany, předsedy vlády Československé republiky Klementa Gottwalda, v němž informoval o politickém zvratu vedoucím k nabytí absolutní moci v zemi Komunistickou stranou Československa.

Pravěké kultury na území dnešního Česka v období 2200 př. n. l. – 6. století n. l.

Lidské společnosti a jejich výtvory, které jsou známy z území současné České republiky z období, jež následovalo po době kamenné a kdy lidé uměli pracovat s kovy, tedy přibližně z doby mezi 2200 př. n. l. – 6. století n. l.

Pražské jaro 1968

Obecné označení demokratických reforem politiky, sociální a mediální sféry v Československu roku 1968. Unikátní a mezinárodně proslulý pokus o uskutečnění vize socialismu, který by byl založen na občanské participaci, svobodě volby a názorů.

Prokop (český světec)

Kněz, poustevník, spoluzakladatel a první opat Sázavského kláštera. Patří mezi české zemské patrony.

Prokop Holý

Přední husitský politik a vojevůdce. Po smrti Jana Žižky se stal jedním z hlavních představitelů radikálních husitů.

Zobrazeno 181 - 200 záznamů
z celkového počtu 291

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.