Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Historie (291 záznamů)

Jiří Stříbrný

Český pravicový politik, novinář a vydavatel, jeden z „Mužů 28. října“. Za první i druhé republiky významným způsobem zasahoval do československého veřejného a politického života. Byl ministrem v několika československých vládách. Vydával štvavý a bulvární tisk. Po druhé světové válce byl obviněn z kolaborace a odsouzen na doživotí.

Stříbro a české země ve středověku a raném novověku

Stříbro bylo ve středověku a na počátku novověku jedním hlavních symbolů českých zemí a proslavilo je jako „stříbrnou velmoc“ po celé Evropě.

Sudetoněmecká strana

Německá fašistická strana, založená za první republiky. Podporovala autonomii Sudet.

Berta von Suttnerová

Publicistka a spisovatelka, nositelka Nobelovy ceny za mír, věnovala se především mírovému hnutí, angažovala se v podpoře práv národnostních menšin a ženských práv. Byla blízkou spolupracovnicí Alfreda Nobela.

Svatá říše římská a český stát

Unie feudálních států ve střední Evropě, jehož alespoň formální součástí byly řadu staletí i české země.

Svatopluk (kníže)

Velkomoravský kníže v letech 871–894. Za jeho vlády dosáhla Velkomoravská říše svého největšího územního rozsahu.

Svatopluk Olomoucký

Český kníže v letech 1107–1109. Cílevědomý a nemilosrdný panovník, je známý tím, že většinu své krátké vlády strávil na válečných taženích.

Svatý Václav

Český kníže v letech 921–935, nejvýznamnější český světec a jeden ze symbolů české státnosti. Jeho kult sehrál zásadní úlohu při formování české národní identity.

Ivan Sviták

 Český filozof, teoretik kultury, publicista a glosátor veřejného dění. Významný představitel českého marxistického humanismu a filozofické antropologie. Autor významných esejů o myšlenkovém odkazu českých dějin.

Ludvík Svoboda

Československý generál. Prezident Československa mezi lety 1968–1975. Nepodařilo se mu intervenovat za některé oběti čistek, kterým chtěl pomoci po Pražském jaru.

Přemysl Šámal

Český advokát, účastník prvního i druhého odboje, kancléř tří československých prezidentů.

 

 

Milan Rastislav Štefánik

Slovenský astronom, diplomat a politik, jeden ze zakladatelů Československa a první československý ministr obrany.

Šternberkové

Jeden z nejstarších dosud existujících panských rodů v Čechách, zmiňovaný již od 12. století.

Josef Šusta

Historik, čelný představitel tzv. Gollovy školy. Proslul jako autor vynikajících dějinných syntéz a jako jeden z průkopníků hospodářských dějin v české historiografii.

Antonín Švehla

Jeden z nejdůležitějších politiků meziválečného Československa spojený s agrární stranou. Ministerský předseda tří československých vlád (1922–1929).

Jan Šverma

Československý novinář a komunistický politik, poslanec Národního shromáždění, účastník Slovenského národního povstání, v průběhu povstání padl. 

 

 

Václav Vladivoj Tomek

Historik a politik, zakladatel tradice odborné české městské historiografie a jeden z hlavních ideových protějšků Palackého koncepce českých dějin.

Josef Toufar

Římskokatolický kněz a hlavní aktér tzv. číhoštského zázraku, v jehož důsledku byl v roce 1950 umučen komunistickým režimem.

Třetí republika

Politická forma uspořádání poválečného Československa v období od května roku 1945 do února 1948. Její celkový ráz byl poznamenán dominantní úlohou Komunistické strany Československa a jednoznačnou orientací na Sovětský svaz.

Třicetiletá válka a české země

Nejrozsáhlejší a nejničivější konflikt, jaký raně novověká Evropa do té doby poznala. České země během něho prošly zásadní náboženskou a společenskou proměnou a zároveň se staly obětí jedněch z nejpustošivějších bojů ve svých dějinách.

Zobrazeno 241 - 260 záznamů
z celkového počtu 291

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.