Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Historie (291 záznamů)

Petr Uhl

Novinář a publicista, filozof, v letech 1990–1992 poslanec. Přední intelektuál české levicové scény. Celoživotně se zaobírá tématy ochrany lidských práv a péče o životní prostředí. Někdejší signatář Charty 77, později spojený se Stranou zelených.

Ukrajinci v Česku

Občané ukrajinské národnosti, kteří na území České republiky tvoří početně a kulturně významnou etnickou menšinu.  Celkově zde žije přibližně 200 000 Ukrajinců, často nepostradatelných v řadě odvětví a služeb.

Univerzita 17. listopadu

Někdejší akademické pracoviště, zaměřené mezi lety 1961–1974 na vzdělávání zahraničních studentů, především ze zemí tzv. třetího světa. Univerzita byla důležitým místem mezinárodních kontaktů a ojedinělým multikulturním prostředím.

Únorový puč 1948

Vynucená a násilná reorganizace vlády, přímo vedoucí ke komunistické diktatuře, kontrole tisku a politického života. Výchozí událost celého nedemokratického režimu let 1948–1989.

Václav Antonín Kounic

Moravský šlechtic, politik a diplomat. Jako státní kancléř a nejvlivnější rádce Marie Terezie byl po několik desetiletí hlavním tvůrcem domácí i zahraniční politiky habsburské monarchie.

Václav I.

Český král v letech 1230–1253. Položil základy územní expanze Přemyslovců do rakouských zemí. Jeho vláda znamenala pro české země počátek kulturního rozkvětu, symbolizovaného příchodem gotické architektury a vyspělé dvorské kultury.

Václav II.

Český král v letech 1283–1305 a polský král v letech 1300–1305. Kultivovaný, kulturně založený panovník, který dokázal přivést zemi k poslednímu mocenskému a hospodářskému rozmachu za vlády Přemyslovců.

Václav II. (kníže)

Český kníže v letech 1191–1192. Dnes téměř zapomenutý panovník, který vládl pouze několik měsíců.

Václav III.

Český a polský král v letech 1305–1306, uherský král v letech 1301–1305. Jeho předčasnou smrtí vymřel rod Přemyslovců po meči.

Václav IV.

Český král v letech 1378–1419, římský král v letech 1378–1400. Panovník, který byl nucen vládnout v mimořádně obtížné době, která nakonec vyústila v drama husitské revoluce.

Válka o rakouské dědictví

Série vojenských konfliktů, během nichž se královna Marie Terezie pokoušela uhájit celistvost habsburské monarchie proti svým zahraničním nepřátelům.

Daniel Adam z Veleslavína

Významný organizátor českého literárního a kulturního života. Produkce Veleslavínovy tiskárny představuje jeden z vrcholů české humanistické typografie.

Velkomoravská říše

První státní útvar západních Slovanů. Výrazně ovlivnil politické, hospodářské i kulturní formování států střední Evropy.

Vietnamci v Česku

Jedna z nejsilněji zastoupených etnických komunit v Česku. Její základy se začaly tvořit již v polovině 50. let 20. století a Vietnamci dnes reprezentují výraznou menšinu s nemalým ekonomickým vlivem.

Vladislav I.

Český kníže v letech 1109, 1110–1117 a 1120–1125. I přes opakované konflikty se svými příbuznými si dokázal udržet vládu a získat pro české panovníky prestižní postavení v rámci Svaté říše římské.

Vladislav II.

Český kníže v letech 1140–1158, český král (jako Vladislav I.) v letech 1158–1172. Výrazně pozvedl mezinárodní prestiž českého státu a přispěl k jeho kulturnímu rozkvětu. Jeho závislost na římském císaři však zároveň vedla k vážné politické krizi.

 

Vladislav Jagellonský

Český král v letech 1471–1516, uherský král v letech 1490–1516. Pocházel z polsko-litevského rodu Jagellonců. Patřil mezi nejslabší panovníky na českém trůně, doba jeho vlády je však v českých zemích spjata s výrazným kulturním rozkvětem.

Vladislav Jindřich

Český kníže v roce 1197. Svým nebývale státnickým jednáním pomohl ukončit období bojů o český trůn a položil základy novému uspořádání Moravy v rámci českého státu.

Vladivoj

Český kníže v letech 1002–1003. Během své krátké vlády výrazně přispěl k začlenění českého státu do římskoněmecké říše.

Augustin Vološin

Podkarpatoruský duchovní řecko-katolické církve, pedagog, spisovatel, československý a podkarpatoruský politik, poslanec Národního shromáždění ČSR, předseda vlády autonomní Podkarpatské Rusi, předseda vlády Karpatské Ukrajiny, prezident samostatné Karpatské Ukrajiny.

Zobrazeno 261 - 280 záznamů
z celkového počtu 291

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.