Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Historie (291 záznamů)

Vratislav I.

Český kníže v letech 915–921, otec knížat sv. Václava a Boleslava I.

Vratislav II.

Český kníže v letech 1061–1085 a český král v letech 1085–1092. První český panovník, který obdržel královský titul.

Vratislav II. z Pernštejna

Český šlechtic a diplomat, jenž patřil k předním představitelům umírněných katolíků předbělohorské epochy. Proslul svojí zcestovalostí i širokými kontakty mezi nejvyššími kruhy španělského dvora.

Vršovci

Rod českých velmožů, jehož členové v 10.–12. století významně ovlivňovali dějiny českého státu. Jsou popisováni jako jedni z úhlavních nepřátel Přemyslovců v období raného středověku.

Milan Vyhnálek

Australský podnikatel českého původu. Věnoval se sýrařství a chovu hovězího dobytka, ale také mecenášské činnosti. V Tasmánii vybudoval prosperující sýrařskou továrnu LACTOS a naučil Australany vyrábět a jíst kvalitní sýry.

 

Záviš z Falkenštejna

Český šlechtic z rodu Vítkovců. Charismatický a talentovaný politik, který je jednou z nejznámějších a nejkontroverznějších českých osobností 2. poloviny 13. století a oblíbeným hrdinou umělecké literatury.

Zdeněk Lev z Rožmitálu

Český šlechtic, nejvyšší purkrabí pražský a jedna z nejvlivnějších osobností české politiky na přelomu středověku a novověku.

Jindřich Zdík

Biskup olomoucký v letech 1126–1150. Významný církevní hodnostář a diplomat evropského věhlasu. Svými aktivitami přispěl k rozvoji církve a kulturního života v českých zemích a k posílení moci českého knížete.

 

Zdislava z Lemberka (česká světice)

Šlechtična, která se zasloužila o rozšiřování dominikánského řádu v českých zemích. Byla prohlášena českou světicí a patronkou rodin, kongregace sester dominikánek, liberecké diecéze a Libereckého kraje.

Země Koruny české

Historický státní útvar zahrnující země pod svrchovaností českého krále. Dnes je pojem země Koruny české často používán jako jeden z názvů historického českého státu.

Zikmund Lucemburský

Český král v letech 1436–1437, uherský král v letech 1387–1437, římský král v letech 1410–1433 a římský císař v letech 1433–1437. Jeden z nejdémonizovanějších, ale zároveň nejvýznamnějších panovníků českých středověkých dějin.

Zobrazeno 281 - 291 záznamů
z celkového počtu 291

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.