Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Historie (291 záznamů)

Bitva u Jankova

Největší bitva třicetileté války na českém území. Švédská armáda zde 6. 3. 1645 uštědřila drtivou porážku císařskému vojsku Ferdinanda III., a vážně tak ohrozila postavení Habsburků ve střední Evropě.

Bitva u Kolína

Jedno z největších a nejdůležitějších střetnutí sedmileté války. Rakouská armáda pod vedením generála Dauna zde 18. 6. 1757 porazila pruské vojsko krále Fridricha II. a zažehnala tak nebezpečí pruské okupace Čech.

Bitva u Slavkova

Nejvýznamnější bitva napoleonských válek, která se udála na území dnešní České republiky, a jedna z nejznámějších bitev v dějinách vojenství. Vítězství císaře Napoleona I. dodnes v místě bojiště připomíná řada památek a pamětních míst.

Bitva u Zborova

Nejznámější bitva československých legií v první světové válce. Přestože z vojenského hlediska neměla velký význam, výrazně zvýšila prestiž československého odboje proti Rakousku-Uhersku a stala se symbolem hrdinství československých vojáků za války.

Boleslav Chrabrý

Polský kníže v letech 992–1025 a v roce 1025 první polský král. V letech 1003–1004 vládl také jako kníže český. Patří k nejvýznamnějším středověkým panovníkům Polska, na přelomu prvního a druhého tisíciletí zároveň výrazně zasáhl do českých dějin.

Boleslav I.

Český kníže v letech 935–967/972. Kvůli četným násilným činům, mimo jiné vraždě svého bratra sv. Václava, získal přízvisko „Ukrutný“. Svojí silnou, téměř 40 let trvající vládou výrazně přispěl k upevnění české státnosti.

Boleslav II.

Český kníže v letech 967/972–999. Přes počáteční úspěchy přivedla jeho vláda český stát do první vážné krize.

Boleslav III.

Český kníže v letech 999–1002 a  krátce v roce 1003. Jeho násilná vláda a závislost na okolních panovnících prohloubily krizi českého státu na přelomu prvního tisíciletí.

Bořivoj I.

První historicky doložený český kníže z rodu Přemyslovců. Přijal křest a položil základy českého středověkého státu.

Bořivoj II.

Český kníže v letech 1100–1107 a 1117–1120. Jeho vláda znamenala počátek dlouhého období bojů o trůn mezi Přemyslovci, do kterých ve stále větší míře zasahovali římští panovníci.

Břetislav I.

Český kníže v letech 1034–1055, který byl pro svou udatnost nazýván „český Achilles“. Patří k nejvýznamnějším reformátorům raně středověkého českého státu.

Břetislav II.

Český kníže v letech 1092–1100, první ze čtyř synů Vratislava II., kteří v následujících desetiletích usedli na knížecí stolec.

Býčí skála

Jeskyně u obce Habrůvka v chráněné krajinné oblasti Moravského krasu, jež je řazena mezi nejvýznamnější archeologické lokality na území České republiky. Své jméno získala podle sošky bronzového býčka.

Církev československá husitská

Církev vzniklá v důsledku rozkolu v katolické církvi na začátku 20. století. Ideově odkazuje k české křesťanské tradici, včetně české reformace.

Cisterciáci v českých zemích

Druhý nejstarší řád v českých zemích. V současné době zde působí několik mužských i ženských společenství cisterciáckého řádu mírné i přísné observance.

Cyril a Metoděj

Bratři ze Soluně, kteří vytvořili první slovanské písmo – hlaholici – a prosadili staroslověnštinu jako liturgický jazyk do tehdy výhradně latinské bohoslužby. Tímto činem položili základy slovanského písemnictví a kultury. Jsou hlavními patrony Moravy.

Čelákovičtí upíři

Kosterní nálezy v obci Čelákovice (okres Praha-východ) pocházející ze 13.–14. století, které byly mylně považovány za pozůstatky protivampyrických opatření na středověkém pohřebišti. Jedná se o pohřebiště lidí, jež neměli nárok na obvyklý pohřeb.

Česká kolaborace 1939 – 1945

Aktivity českých občanů, sloužících k přímé podpoře ideologického působení Třetí říše. Oficiální vystoupení jisté části české mediální a politické reprezentace poskytující německému válečnému úsilí zdání legitimity a domácí podpory. 

Česká konfese

Vyznání víry přijaté v roce 1575 představiteli nekatolických směrů v Království českém jako společný programový základ pro jejich boj za náboženskou rovnoprávnost.

České dějepisectví 20. století

Období největšího rozvoje české historické vědy. Ve 20. století se témata samostatné české historiografie dotýkala řady oblastí politiky, veřejné diskuse a zájmu a definovala způsob, jakým česká občanská společnost utvářela svoji historickou paměť. 

Zobrazeno 21 - 40 záznamů
z celkového počtu 291

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.