Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Husův sbor na Vinohradech

Husův sbor na Vinohradech

Unikátní sakrální stavba s dominantní zvonicí postavená pro Církev československou husitskou v konstruktivistickém stylu podle návrhu významného českého architekta Pavla Janáka.


Husův sbor (Vinohrady) – Autor: Zikmundlender, licence CC BY-SA 4.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hus%C5%AFv_sbor_na_Vinohradech,_Pavel_Jan%C3%A1k.JPG
Podrobné informace

slavnostní vysvěcení 1. 10. 1933

 

Husův sbor se nachází v Praze 10 na rozhraní Vršovic a Vinohrad. Projekt architekta Pavla Janáka byl vytvořen pro novou československou církev, která vznikla v roce 1920 a potřebovala pro svá shromáždění prostory. Komplex obsahuje modlitebnu, věž se zvonicí a přilehlý obytný dům. Koncem druhé světové války bylo v kostele zřízeno rozhlasové studio, které informovalo o Pražském povstání. Od roku 1964 je stavba zapsána na seznam kulturních památek České republiky. Komplex prošel v letech 1999–2006 rekonstrukcí podle návrhu architektů Pavly Melkové a Miroslava Cikána. Roku 2011, když byly do věže umístěny tři zvony podle původního Janákova záměru, byla rekonstrukce dokončena. Kromě bohoslužeb se v kostele konají příležitostně též koncerty, výstavy, přednášky a charitativní akce.

Moderní sakrální budova má železobetonovou konstrukci, věž je 34,5 m vysoká a je zakončena husitským kalichem z mědi. Věž tvoří čtyři pilíře bez výplně, uprostřed jsou doplněny točitým schodištěm, které vede do poloviny věže. Modlitebna byla řešena netradičním způsobem – je situována příčně a má horní tovární shedové osvětlení. Obytná část je tvořena pěti patry, je opatřena plochou střechou a hladkou fasádou. Na výzdobě interiéru se podíleli sochaři Jan Znoj (plastika Krista, reliéfy), František Bílek (soška Jana Blahoslava), Jaroslav Horejc a František Jakub (oba pracovali na výzdobě kolumbária). Kolumbárium (pietní místo pro uložení uren s popelem zesnulých) bylo rozšířeno roku 1947 dostavbou druhého patra. Na jeho střeše byla vybudována terasa, která je zároveň spojena s předsíní modlitebny.

Použité zdroje
ŠVÁCHA, Rostislav. Od moderny k funkcionalismu: proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století. Praha: Victoria Publishing, 1995. 590 s. ISBN 80-85605-84-8.
HRUBEŠ, Josef a HRUBEŠOVÁ, Eva. Pražské domy vyprávějí--. Vyd. 1. Roztoky u Prahy: Orion, 1995- . sv. III ISBN 80-901958-0-6.
VLČEK, Pavel, ed. et al. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 761 s. ISBN 80-200-0969-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.