Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Ján Šmok

Ján Šmok

Československý fotograf a vysokoškolský pedagog, který výrazně zasáhl do vývoje československé poválečné fotografie a filmu. Zasloužil se o vznik samostatné katedry fotografie na pražské FAMU.

 


Ministr školství ČSR Josef Havlín předává dekret řádného profesora doc. Jánu Šmokovi, ČTK/Jiří Karas
Podrobné informace

*30. 12. 1921 Lučenec, Slovensko – †10. 12. 1997 Praha

Ján Šmok se narodil českým rodičům, ale vystudoval gymnázium na Slovensku. Na začátku druhé světové války přesídlil do Prahy, kde začal studovat obor knižní vazba na Státní grafické škole. Fotografii se systematičtěji věnoval až během druhé světové války, kdy zachycoval zejména romantické pohledy na Prahu, konec války, ale věnoval se též krajinářské fotografii. Zlom v jeho zájmu o fotografii nastal, když pracoval jako kopista v barrandovských laboratořích, přestože zde strávil pouhý rok. Po absolvování vojenské služby se proto přihlásil na nově založenou filmovou fakultu Akademie múzických umění v Praze. V té době už pracoval jako kameraman. Po jejím absolvování zůstal na FAMU jako vedoucí praktických cvičení a tajemník katedry filmové fotografie a techniky a během krátké doby sestavil ucelený plán kameramanské výuky. Roku 1957 byl jmenován proděkanem, v roce 1958 docentem a roku 1960 nastoupil na post vedoucího katedry filmového a televizního obrazu. Ján Šmok se zásadním způsobem zasadil o uznání fotografie jako uměleckého směru, který má smysl studovat na úrovni vysoké školy. V roce 1960 vznikla na FAMU z jeho iniciativy fotografická specializace. Šlo o první a na dlouhou dobu také jediné místo ve východní Evropě, kde bylo možné studovat fotografii jako umělecký obor na úrovni vysoké školy. Roku 1975 byla díky němu na téže škole založena samostatná katedra fotografie, kterou vedl až do roku 1987. V roce 1990 se spolupodílel také na založení druhého vysokoškolského studia fotografie u nás, Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Až do své smrti zůstal řadovým pedagogem FAMU a byl činný též jako publicista.

Ján Šmok vypracoval osnovy fotografické výuky, podle nichž sám řadu let učil. Byl autorem také řady vědeckých i populárních knížek (Akt vo fotografii, Umělé světlo ve fotografii, Začněte fotografovat aj.). V nejtužších normalizačních letech se mu podařilo vytvořit na katedře kamery a později katedře fotografie liberální tvůrčí ovzduší.

Použité zdroje
NĚMEČEK, Miroslav. Prof. Ján Šmok – osobnost a dílo. Opava, 2003. Diplomová práce. Slezská univerzita. Vedoucí práce Prof. PhDr. Vladimír Birgus.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.