Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Jaroslav Fragner

Jaroslav Fragner

Český funkcionalistický architekt, designér a restaurátor památkových objektů, který se podílel na obnovení Karolina a Betlémské kaple.


ČTK/Rublič Jiří.
Podrobné informace

*25. 12. 1898 Praha – 3. 1. 1967 Praha

 

Jaroslav Fragner studoval na Vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) v ateliéru architekta Antonína Engela, studium však nedokončil a začal pracovat jako nezávislý architekt. Ve 30. letech pokračoval ve studiích na Akademii výtvarných umění v Praze (AVU) u Josefa Gočára. Po studiích absolvoval společně s výtvarníkem a publicistou Adolfem Hoffmeisterem studijní cestu do USA. Spolu s architekty Evženem Linhartem, Vítem Obrtelem a Karlem Honzíkem vytvořili neformální skupinu Puristická čtyřka, která byla činná ve 20. letech 20. století a propagovala ryzí architekturu zbavenou ornamentu. Fragner byl také členem uměleckých skupin Devětsil a Klub architektů. Stal se členem Spolku výtvarných umělců Mánes, zde zastával pozici předsedy skupiny architektů, místopředsedy spolku a roku 1939 byl zvolen předsedou. Byl rovněž profesorem pražské AVU, v letech 1954–1958 byl jejím rektorem.

Fragnerova raná tvorba evokovala doznívající kubismus, Fragner se však brzy přihlásil k modernímu pojetí architektury v duchu purismu a funkcionalismu, ten ovšem nikdy nechápal dogmaticky. Jeho projekty byly ovlivněny organickým pojetím moderního stylu, americkým architektem Frankem Lloydem Wrightem a finským architektem Alvarem Aaltem. Fragnerovy projekty zahrnovaly jak obytné části (vily, rodinné domy, víkendové domky), tak i přilehlé zahrady. Fragner se intenzivně zabýval rovněž otázkou soudobé monumentality neobytných staveb a památkovou péčí. K jeho nejznámějším dílům patří kojenecký pavilon dětského domova (Mukačevo, Ukrajina), tepelná elektrárna ESSO (Kolín), továrna Léčiva B. F. (Dolní Měcholupy), budova pojišťovny Merkur (Praha) a řada soukromých vil, např. Movila, Orvila (obě v Nespekách), Buvila (Kostelec nad Černými lesy), aj. Značnou část své práce věnoval zejména v 50. a 60. letech rekonstruování architektonických památek a historických budov, z nichž nejvýznamnější jsou Karolinum a Betlémská kaple v Praze.

Použité zdroje
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
LUKEŠ, Zdeněk. Rothmayer, Janák, Fragner: průvodce po architektuře na Pražském hradě: 30. až 60. léta XX. století. 1. vydání v českém jazyce. [Praha]: Foibos Books, 2017. 68 stran. Slavné stavby. ISBN 978-80-88258-00-1.
SVOBODA, Jan E., NOLL, Jindřich a HAVLOVÁ, Ester. Praha 1919-1940: kapitoly o meziválečné architektuře. 1. vyd. Praha: Libri, 2000. 303 s. ISBN 80-7277-019-5.
ŠVÁCHA, Rostislav et al. Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Vydání první. V Řevnicích: Arbor vitae societas, 2017. 991 stran. ISBN 978-80-88283-02-7.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.