Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Jindřich Eckert

Jindřich Eckert

Fotograf a experimentátor, který položil základy české krajinářské fotografie. Byl také významným pražským občanem a autorem prvních fotografických publikací hlavního města.


Výstava 100 let fotografie - staré fotografické přístroje, ilustrační foto, ČTK
Podrobné informace

*22. 4. 1833 Praha – †28. 2. 1905 Praha

Jindřich Eckert začal po studiích na polytechnickém institutu pracovat na Zemském finančním ředitelství jako úředník potravní daně. První amatérské fotografické pokusy podnikal už v 50. letech 19. století. Po sňatku s dcerou obchodníka se zeleninou si roku 1863 na zahradě na Újezdě (pod tchánovou parcelou) založil fotografický ateliér. Movitý tchán mu pomohl ve fotografických začátcích. Eckertův fotografický ateliér vzkvétal, skutečný úspěch však zaznamenal až na přelomu 60. a 70. let, tedy v době, kdy módní zájem o fotografii začal opadat a udrželi se pouze fotografové, kteří odváděli kvalitní práci. Eckert se nebránil experimentování, snažil se rozšířit možnosti fotografie pomocí světlotisku a patřil k českým průkopníkům této techniky. Z vydělaných peněz zakoupil roku 1872 dům na Malé Straně. Mezi jeho klientelu se řadili obchodníci, duchovenstvo i aristokracie. K Eckertovým nejbližším známým patřili Vojta Náprstek s chotí, přátele měl i mezi českou zemskou šlechtou. Od poloviny 70. let se významnou složkou jeho tvorby stala krajinářská fotografie. Byl vášnivým turistou a dokumentoval nejen zámky, hrady a zříceniny naší vlasti, ale i další zajímavosti a umělecké hodnoty. Snímky poté pořádal do tematických cyklů, např. souboru Krajinné obrazy z Čech fysionomicky a geologicky zajímavé. Položil tak základy české krajinářské fotografie. V 70. letech začal fotografovat také pro podnikatele, např. kolejová vozidla pro Františka Ringhoffera nebo tramvaje pro Františka Křižíka. S fotografickými úspěchy přišly i ty společenské – stal se na 30 let obecním starším za Malou Stranu a zasedal také v městské radě. Byl známý svou výraznou charitativní činností. Stál u zrodu řady sociálně podpůrných spolků, a získal proto čestný titul „otec chudých“.

Eckertovou velkou láskou byla Praha. Jeho zájem o hlavní město vyvrcholil vydáním dvou knih, které se staly prvními fotografickými publikacemi Prahy. Zemřel na zápal plic ve věku 72 let.

Použité zdroje
SCHEUFLER, Pavel. Osobnosti fotografie v českých zemích do roku 1918. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2013. ISBN 978-80-7331-112-4.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.