Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Josef Beran

Josef Beran

Katolický duchovní, kardinál a arcibiskup pražský, politický vězeň nacistického i komunistického režimu. Po nucené emigraci žil v Římě.


Socha Josefa Berana v Praze. Autor: Melandr , licence CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
Podrobné informace

 

*29. 12. 1888 Plzeň – †17. 5. 1969 Řím, Vatikán

 

Josef Beran odešel po absolvování gymnázia studovat Českou kolej v Římě, kde byl roku 1911 vysvěcen na kněze. O rok později získal doktorát z teologie a vrátil se do Čech. Během druhé světové války byl zatčen a vězněn nejprve na Pankráci, později v Terezíně a v Dachau. Po válce se vrátil do Prahy. V roce 1946 byl papežem Piem XII. jmenován pražským arcibiskupem. Po komunistickém puči zesílil tlak na odtržení české katolické církve od Vatikánu a podřízení se státní moci, což Josef Beran odmítal, přestože jistý ústupek udělal, když po zvolení předsedy komunistické strany Klementa Gottwalda prezidentem republiky osobně sloužil slavnostní Te Deum v chrámu svatého Víta. V ostatních záležitostech se ovšem snažil vystupovat nepoliticky a politickou aktivitu zakazoval také kněžím. 19. června 1949 byl zatčen státní bezpečností a uzavřen v pražském arcibiskupském paláci de facto v domácím vězení – nesměl veřejně vystupovat, návštěvy směl přijímat pouze po povolení a veškerý jeho pohyb probíhal pod neustálým dohledem. Po dvou letech byl eskortován do letního biskupského sídla v Roželově u Rožmitálu a v následujících letech tajně převážen po různých místech Československa. V polovině 60. let rozhodl Svatý stolec o jeho jmenování kardinálem a v únoru roku 1965 Beran odletěl do Říma, kde jej slavnostně přijal papež Pavel VI. Této příležitosti bylo nakonec využito k Beranově nucenému exilu, v Římě působil na bohoslovecké koleji Nepomuceum a v kostele sv. Kříže. V září 1965 vystoupil na Druhém vatikánském koncilu s projevem „O svobodě svědomí“, kde zdůrazňoval potřebu náboženské svobody, vymezil se mimo jiné také vůči katolickému nátlaku na reformní hnutí v českých zemích v 15. a 17. století a žádal vyjádření podpory pro nábožensky utlačované. Zemřel na rakovinu tlustého střeva. Jelikož komunistická vláda nepovolila převoz jeho ostatků do Československa, bylo rozhodnuto o jejich pohřbení v kryptách chrámu sv. Petra ve Vatikánu po boku papežů. Teprve roku 2018 povolil papež František převezení ostatků do České republiky. Tělo Josefa Berana bylo po převozu pohřbeno v katedrále sv. Víta. Od roku 1998 probíhá proces jeho blahořečení.

Použité zdroje
Kardinál Josef Beran – Proti proudu [dokumentární film]. Režie Jolana MATĚJKOVÁ, Česko, 2019
Kardinál Josef Beran: 29.12.1888-17.5.1969. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999. 31 s. ISBN 80-7192-462-8.
VODIČKOVÁ, Stanislava. Uzavírám vás do svého srdce: životopis Josefa kardinála Berana. Druhé, doplněné vydání. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2018. 415 stran. ISBN 978-80-87912-67-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.