Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Josip Plečnik

Josip Plečnik

Slovinský architekt, urbanista a designér, který dlouhodobě působil v Praze a významným způsobem ovlivnil vzhled Pražského hradu.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*23. 1. 1872 Lublaň, Rakousko-Uhersko (dnešní Slovinsko) – 7. 1. 1957 Lublaň, Jugoslávie (dnešní Slovinsko)

 

Josip Plečnik studoval truhlářství na průmyslové škole v Štýrském Hradci, poté získával praxi jako kreslíř v architektonickém ateliéru. Studoval na vídeňské Akademii výtvarných umění v ateliéru Otto Wagnera, kde navázal celoživotní přátelství s Janem Kotěrou. Po studiích začal působit jako samostatný architekt. Od roku 1910 pobýval v Praze, kde působil jako profesor dekorativní architektury na Uměleckoprůmyslové škole (dnes VŠUP, UMPRUM). V roce 1920 byl ustanoven architektem Pražského hradu zodpovědným za adaptaci areálu na sídlo prezidenta Československé republiky. Na Hradě působil do roku 1934, současně žil a pracoval i ve Slovinsku. Byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes a České akademie věd a umění.

Plečnik byl ovlivněn Wagnerovou tvorbou, Wagnerovy moderní impulsy však zcela originálním způsobem skloubil s odkazem  antické architektury a italské renesance, a vytvořil tak osobitý nadčasový monumentální styl. Na Pražském hradě navrhl úpravy interiérů (prezidentský byt, Sloupová síň), rozsáhlé úpravy exteriérů, z nichž vyniká třetí nádvoří s žulovým monolitem, úpravy zahrad (Rajské, Na Valech a Na Baště). Navrhl rovněž úpravy zámku v Lánech.

Velký význam měl pro své rodné město Lublaň, jehož vzhled významně ovlivnil jak po stránce urbanistické (Trojmostí), tak jednotlivými návrhy významných veřejných i soukromých budov (Národní knihovna, letní divadlo Križanke). Pozoruhodné jsou též jeho návrhy kostelů a funerální architektury (kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech, hřbitov Žale u Lublaně).

Použité zdroje
HORSKÝ, Jiří, ed. Josip Plečnik a česká sakrální architektura první poloviny 20. století: (kostel Nejsvětějšího Srdce Páně jako součást středoevropské architektonické scény): [sborník přednášek z mezinárodní konference: 5. listopadu 2011. 1. vyd. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, [2012]. 59 s. ISBN 978-80-86863-59-7.
CHARNEY, Noah. Eternal architect: the life and art of Jože Plečnik, modernist mystic. 1st print run. Ljubljana: Museum and Galleries of Ljubljana, 2017. 254 stran. ISBN 978-961-94115-9-9.
LUKEŠ, Zdeněk. Jože Plečnik: průvodce po stavbách v České republice. 1. vyd. v jazyce českém. Praha: Foibos Books, 2012. 94 s. ISBN 978-80-87073-41-4.
PRELOVŠEK, Damjan. Architekt Josip Plečnik: práce pro prezidenta Masaryka. Vyd. 1. Praha: Pražská edice, 2001. 143 s. ISBN 80-86239-01-2.
PRELOVŠEK, Damjan. Jože Plečnik: arhitektura večnosti: teme, metamorfoze, ideje. Prva izdaja, prvi natis. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. 431 stran. ISBN 978-961-05-0037-7.
VALENA, Tomáš. O Plečnikovi: příspěvky ke studiu, interpretaci a popularizaci jeho díla. Hradec Králové: Pravý úhel, 2016. 264 stran. ISBN 978-80-905271-9-5.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.