Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Karel Honzík

Karel Honzík

Funkcionalistický architekt, designér nábytku a teoretik architektury, činný především v meziválečném období.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*24. 9. 1900 Le Croisic, Francie – 4. 2. 1966 Praha

 

Karel Honzík studoval na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT). Byl členem řady uměleckých spolků – Devětsilu, Levé fronty, SVU Mánes, Svazu architektů. Během studií vytvořil spolu s architekty Evženem Linhartem, Vítem Obrtelem a Jaroslavem Fragnerem neformální skupinu Puristická čtyřka, která byla činná ve 20. letech 20. století a propagovala ryzí architekturu zbavenou ornamentu. Od konce 20. let provozoval spolu s architektem Josefem Havlíčkem vlastní ateliér. Publikoval v domácích i zahraničních odborných časopisech. Roku 1947 byl jmenován profesorem na Fakultě architektury a pozemního stavitelství ČVUT.

Karel Honzík byl zásadně ovlivněn funkcionalismem a purismem. Jeho nejznámějším dílem, které projektoval ve spolupráci s Josefem Havlíčkem, se stal Všeobecný penzijní ústav v Praze (dnes Dům odborových svazů). Tato stavba je považována za stěžejní funkcionalistické dílo postavené v Čechách. Navrhl řadu rodinných domů a věnoval se rovněž designu nábytku. Během svého života se aktivně věnoval teoretickým otázkám moderní architektury, je autorem řady publikací, z nichž nejvýznamnější jsou Úvod do studia psychických funkcí v architektuře (1944) a Tvorba životního slohu (1946). Zabýval se sociologickými aspekty architektury a psychologickým vlivem architektury na člověka, jeho teoretické dílo začíná být doceňováno teprve v posledních letech.

Použité zdroje
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
ŠLAPETA, Vladimír, ed., KOHOUT, Michal, ed. a TEMPL, Stephan, ed. Praha - architektura XX. století. 2., rozš. vyd., V češtině 1. Praha: Zlatý řez, 1998. 220 s. ISBN 80-901562-3-1.
ŠVÁCHA, Rostislav. Od moderny k funkcionalismu: proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století. Praha: Victoria Publishing, 1995. 590 s. ISBN 80-85605-84-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.