Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Karel Škréta

Karel Škréta

Malíř raného baroka, je považován za zakladatele barokního malířství v Čechách, dosáhl i mezinárodního věhlasu.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*asi 1610 Praha – 30. 7. 1674 Praha

Karel Škréta Šotnovský ze Závořic se narodil na pražském Starém Městě v domě U Černého jelena v Týnské ulici. Škrétovi byla dopřána kvalitní humanistická výchova v Týnské škole, kde získal znalost latiny, němčiny a francouzštiny. Malovat se nejspíše učil u jednoho z dvorních mistrů (pravděpodobně Jiljího Sadelera). V roce 1627/8 evangelická rodina Škrétových emigrovala do saského Freibergu, významného střediska českých exulantů. Odtud Škréta podnikal cesty do jižního Německa, Švýcarska a Itálie. Během svého pobytu v cizině si zamiloval tvorbu Tiziana, Veroneseho a Tintoretta a seznámil se s uměleckými díly německých a holandských mistrů. Nejvíce ho však zaujala díla Raffaela, Caravaggia a boloňských mistrů (Guido Reni). V Itálii navázal přátelství s Joachimem von Sandrartem, který napsal Škrétův první životopis (1675). Umělec se stal inspirací i pro další spisovatele, např. pro Jakuba Arbesa (Poslední Škrétův souboj) či Elišku Krásnohorskou (libreto opery Karel Škréta na hudbu Karla Bendla).

Po návratu do Prahy v  roce 1638 se Škréta brzy stal jedním z nejznámějších a nejvyhledávanějších mistrů. Byl majetným malířem, neboť se mu podařilo díky konvertování ke katolicismu získat zpět rodinné jmění zabavené po odchodu rodiny do exilu. Založil jednu z největších malířských dílen v Praze. Maloval portréty (Rodina Dionýsia Miseroniho, Humprecht Jan Černín z Chudenic, Hesselius z Cetvinbergu), věnoval se oltářní malbě, kresbám a návrhům ilustrací. K jeho nejvýznamnějším dílům patří Svatováclavský cyklus pro augustiniánský klášter na Zderaze na Novém Městě v Praze (1641).  Dále lze mezi jeho významná díla zařadit také oltářní obrazy vytvořené pro nejznamnější pražské kostely (kostel sv. Prokopa, kostel sv. Tomáše a sv. Mikuláše na Malé Straně, sv. Štěpána, Panny Marie před Týnem), katedrály v Litoměřicích a Salcburku a chrám Nanebevzetí Panny Marie cisterciáckého kláštera v Plasech.

 

Použité zdroje
HAVLŮJOVÁ, Hana, STOLÁROVÁ, Lenka a VLNAS, Vít. Kdo byl Karel Škréta?: průvodce pro zvídavé děti a hravé dospělé. V Praze: Národní galerie, 2010. 85 s. ISBN 978-80-7035-466-7.
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
STOLÁROVÁ, Lenka, ed. Karel Škréta a malířství 17. století v Čechách a Evropě: sborník příspěvků z odborného kolokvia pořádaného Národní galerií v Praze v klášteře sv. Anežky České ve dnech 23.-24. března 2010. V Praze: Národní galerie, 2011. 204 s. ISBN 978-80-7035-463-6.
STOLÁROVÁ, Lenka, HOLEČKOVÁ, Kateřina, ed. a AUSTOVÁ, Ivana. Karel Škréta (1610-1674): dílo a doba: studie, dokumenty, prameny. V Praze: Národní galerie, 2013. 482 s. ISBN 978-80-7035-518-3.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.