Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Karikatura v českém výtvarném umění

Karikatura v českém výtvarném umění

Výrazná a pozoruhodná složka českého výtvarného umění, která dosáhla rozkvětu v 19. století a je spojena se jmény předních českých umělců a literátů.


Karikatura spisovatele Karla Čapka - kresba malíře a spisovatele Adolfa Hoffmeistera. ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

Karikatura má v českém výtvarném umění dlouhou tradici. První příklady karikaturní tvorby se vyskytovaly ve středověkých rukopisech a v sochařské výzdobě tehdejších staveb (v podobě chrličů dešťové vody, reliéfů). Za působení mistra Jana Husa a během husitských válek vznikala četná karikaturní vyobrazení kritická vůči řeholníkům a církevním hodnostářům. Z doby raného novověku jsou známé obrazové pamflety a časové letáky, nezřídka s karikaturními prvky. Rozvoje a rozšíření se karikatura dočkala v 19. století. Řada kreseb dobově označovaných jako karikatury je dnes zařazována spíše do oblasti kreseb humoristických, protože neodpovídají hlavním charakteristikám karikatury: mnohdy postrádají nadsázku, zkratku a jejich význam lze pochopit pouze pomocí doprovodného textu. Nejčastěji se karikatura využívala v časopisech a novinách jako reakce na politické změny nebo jako sociální satira, reagující na konkrétní veřejnou událost. K nejstarším humoristickým časopisům patřily např. Paleček, Šotek, Žihadlo či Brejle.

Průkopníkem české karikatury se stal malíř Soběslav Hippolyt Pinkas, který publikoval své kresby v časopisu Šotek. Později se o karikaturu začali zajímat režisér, herec a výtvarník František Karel Kolár, jenž se proslavil svými karikaturami rakouských politiků, a malíř Mikoláš Aleš. Karikaturisté své kresby publikovali v časopisech Humoristické listy, Švanda Dudák, Šibeničky aj. K nadaným karikaturistům se řadil také básník a kreslíř František Gellner, jenž přispíval do českých a francouzských časopisů. Svými karikaturistickými díly vynikali také Josef Čapek, Josef Šíma, Josef Lada, Zdeněk Kratochvíl, Vratislav Hugo Brunner, Vladimír Pelc, František Bidlo, nověji Adolf Born a Vladimír Jiránek. Spisovatel a malíř Adolf Hoffmeister vytvořil svůj vlastní osobitý styl portrétní karikaturistické kresby, jehož prostřednictvím zaznamenával své poznatky z cest. Vysoce kvalitní karikatury svých kamarádů kreslil malíř a ilustrátor František Muzika (publikoval je v Rozpravách Aventina, které rovněž graficky upravoval).

Použité zdroje
Horová, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
Šalomoun, Michal. Právní aspekty humoru. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2011. x, 183 s. ISBN 978-80-7400-367-7.
Švehla, Jaroslav. Česká karikatura v XIX. století. V Praze: Vladimír Žikeš, 1941. 112 s.
https://www.pismak.cz/index.php?data=read&id=491810

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.