Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Krvavé koleno

Krvavé koleno

Skupinová dětská hra s hororovými prvky.


Autor: Josef Mirovský
Podrobné informace

Krvavé koleno je oblíbená strašidelná dětská hra. Představuje rozšířenou variaci známé pohybové hry na honěnou a hraje se také pod různými alternativními názvy, jako je krvavý muž, krvavý dědek nebo smrtka. Nejčastěji se hraje podle základního scénáře: Na začátku hry se skupina dětí postaví do kruhu a doprostřed si sedne do dřepu jeden hráč, který představuje „krvavé koleno“. Ostatní hráči se vezmou za ruce, chodí dokola a odříkávají nebo zpívají:

„Jedna hodina odbila,

lampa ještě svítila.

Druhá hodina odbila,

lampa ještě svítila…“

Děti postupně vyjmenují všechny hodiny, napětí během odříkávání stoupá. Teprve když se v říkance dostanou k hodině dvanácté, známé jako hodina duchů, ukončí odříkávání frází „lampa zhasla!“. Jakmile zazní slovo „zhasla“, vyskočí uprostřed kruhu „krvavé koleno“ a děti kolem se rozutečou. „Krvavé koleno“ se snaží někoho z nich chytit. Když se mu to podaří, chycený hráč pak přebírá jeho roli – stává se místo něj „krvavým kolenem“ a musí si sednout doprostřed kruhu. Hra poté začíná nanovo.

Hru na krvavé koleno lze rozšířit ještě o jednu postavu, která může prodloužit průběh o část s dramatickou předehrou a zvýšit napětí – vylosuje se hráč, který má ve hře roli „maminky“. „Krvavé koleno“ se na začátku hry někam schová a „maminka“ pošle ostatní hráče, kteří představují její „děti“, například do spíže, aby přinesly chléb nebo jinou potravinu. „Spíž“ se nachází na nějakém předem domluveném místě, třeba za rohem domu nebo za stromem. Hráči představující „děti“ se za okamžik vrátí a vyprávějí, že ve spíži je strašidlo. „Maminka“, která jim nevěří, se jde do spíže podívat a narazí tam na strašidlo, s nímž vede následující rozhovor:

Maminka: „Kdo jsi?“

Strašidlo: „Krvavý koleno.“

Maminka: „Kde spíš?“

Strašidlo: „Na lidských kostech.“

Maminka: „Čím se přikrýváš?“

Strašidlo: „Lidskou kůží.“ 

Maminka: „Co máš pod hlavou?“

Strašidlo: „Lidské vlasy.“

Maminka: „Co máš v kapse?“

Strašidlo: „Nůž.“

Maminka: „Čím se živíš?“

Strašidlo: „Dětmi!“

Maminka: „A kdy si pro ně přijdeš?“

„Krvavé koleno“ pak pošeptá „mamince“ nějakou hodinu tak, aby to ostatní hráči neslyšeli. Teprve následně se „děti“ s „maminkou“ postaví do kruhu a začnou odříkávat říkanku. U smluvené hodiny ji „maminka“ náhle přeruší frází „lampa zhasla“, načež „krvavé koleno“ vyběhne ze skrýše a honí děti tak dlouho, dokud jedno nechytí. Poté si s chyceným hráčem vymění role a hraje se nanovo.

Použité zdroje
ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her. 4, Hry ve městě a na vsi. Vyd. 2., v nakl. Leprez 1. Praha: Leprez, 1998. 573 s. ISBN 80-86061-13-2.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.