Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Libeňská vodárenská věž

Libeňská vodárenská věž

Jedna z mála věží, ve kterých můžete bydlet.


Autor: Feťour / Public domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Libe%C5%88_water_tower_01.JPG
Podrobné informace

Vodárenská věž v Libni (též známá jako Mazanka podle názvu nedaleké usedlosti) je jednou z nejmladších vodárenských věží v Praze. Klasicistní stavba, vysoká 42 metrů, pochází z roku 1904 a byla vystavěna podle návrhu architekta Františka Schlaffera. Od ostatních vodárenských věží se liší tím, že je menší a má kruhový půdorys (většina věží má čtvercový půdorys).

Původně vodárenská věž zásobovala vodou nižší části Libně ze zdroje v obci Káraný, a to až do konce 60. let dvacátého století. V roce 1991 byla zařazena na seznam kulturních památek České republiky a v současnosti má zcela novou, neobvyklou funkci – slouží jako třípodlažní, reálně využívaný mezonetový byt.

Použité zdroje
ŠÍROVÁ-MOTYČKOVÁ, Kamila a ŠÍR, Jiří. Technické památky České republiky: mosty, železnice, přehrady, elektrárny, mlýny, opevnění, sklárny, doly a další. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2012. 206 s. Naše země. ISBN 978-80-7346-141-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.