Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Literatura pro děti a mládež (33 záznamů)

Jako literatura pro děti a mládež jsou zpravidla označována díla „intencionální“ (jež jsou adresována primárně dětem), někdy také „neintencionální“ (jež nejsou napsána se zvláštním zřetelem k dětským čtenářům, ale jsou dětmi často čtena). Tato literární oblast je do značné míry formována představami dospělých o tom, co je pro děti (nejen jako čtenáře) prospěšné a přiměřené. Velkou roli v ní tedy hraje vedle funkce estetické i funkce výchovná. Proto je výrazněji než další literární oblasti závislá na dobově a kulturně podmíněném společenském konsenzu o tom, co je to dítě či dospívající (jak ho vymezit na základě věku, kognitivních schopností, zkušeností apod.) a jak ho úspěšně socializovat – dovést k dospělosti. Jedná se o oblast značně pestrou a nejednotnou: leporela pro batolata se výrazně liší např. od historických románů pro mládež – i takto rozdílná díla však sdílejí status „knihy pro děti a mládež“, z čehož vyplývá zvláštní postavení na literárním poli (jsou hodnoceny ve zvláštních literárních soutěžích, vydávána ve speciálních edicích, recenzována a interpretována častěji ve specializovaných literárních časopisech či jejich přílohách, nebývají zařazeny do literárního kánonu apod.). 

Jako prototypické znaky literatury pro děti a mládež bývají uváděny například jednoduchý styl, orientace na děj s menším množstvím popisů, preference dětských (viz Honzíkova cesta, 1954) či zvířecích (viz Povídání o pejskovi a kočičce, 1929) hlavních postav, tendence k opakování (na všech rovinách textu, viz Kuřátko a obilí, 1953) apod. Literatura pro mládež už se od „literatury pro dospělé“ typicky liší spíše na úrovni tematické: hlavní postava se zde osamostatňuje, poznává svoji sexualitu a místo ve světě (viz Nazí, 2009), reviduje své vztahy s dospělými i vrstevníky (viz Tajemství oblázkové hory, 2019), zkoumá hranice své moci (Prašina, 2018), může se vyrovnávat s drogovou závislostí (viz Jmenuji se Alice, 2002), kriminalitou, handicapem (viz www.bez-bot.cz, 2018) či smrtelností.

Ondřej Sekora

Významný ilustrátor, kreslíř, redaktor, novinář, karikaturista, velmi nadaný spisovatel s osobitým stylem a autor příběhů o Ferdovi Mravencovi a brouku Pytlíkovi.

Petr Sís

Současný český grafik, ilustrátor a autor animovaných filmů a knih pro děti. Svými tituly, které pojednávají o svobodě člověka a o jeho snech, a svou plodnou ilustrátorskou činností dosáhl velkého uznání jak doma, tak i v zahraničí.

Jan Skácel

Básník, prozaik a autor poezie pro děti, pro kterého je typická tematizace morálních otázek lidské existence, Moravy a soužití člověka s přírodou.

Josef Václav Sládek

Básník, publicista a vydavatel časopisu Lumír, také překladatel, jenž do češtiny převedl téměř celé dílo Williama Shakespeara. V jeho textech se prolínají témata tvorby ruchovské a lumírovské generace. Je považován za zakladatele moderní české poezie pro děti.

Zdeněk Smetana

Český výtvarník, knižní ilustrátor, výjimečný animátor, scenárista a režisér animovaného filmu, který se věnoval především tvorbě pro děti a vytvořil přes 400 filmových pohádek jako například večerníček o Rákosníčkovi.

Miloslav Stingl

Český cestovatel, dobrodruh, etnograf, spisovatel a dokumentarista, čestný náčelník indiánského kmene Kikapú.

Tom Stoppard

Světově proslulý britský dramatik, scenárista a režisér česko-židovského původu.

Jiří Trnka

Režisér, animátor, výtvarník, loutkář. Světově uznávaný mistr loutkové filmové animace, patří k zakladatelům a předním osobnostem českého animovaného a loutkového filmu.

Jan Werich

Divadelní a filmový herec, režisér, scenárista, dramatik a spisovatel. Tvořil autorskou dvojici s Jiřím Voskovcem, se kterým působili během 20. a 30. let 20. století v Osvobozeném divadle, a později s Miroslavem Horníčkem.

Zdeněk Miler

Režisér a výtvarník animovaných filmů, ilustrátor knih pro děti. Autor mezinárodně úspěšné postavy Krtka či legendárního loga filmového studia Bratři v triku.

Zlatá stuha

Literární cena udělovaná od roku 1992 vybraným spisovatelům, ilustrátorům, nakladatelům, překladatelům a kritikům dětských knih pro děti a mládež vydaných v České republice.

Helena Zmatlíková

Významná malířka, filmová výtvarnice a jedna z nejoblíbenějších a nejvydávanějších českých ilustrátorek 20. století. Její ilustrace zdobí stovky dětských knih.

Jiří Žáček

Současný spisovatel a básník, autor učebnic Moje první čítanka nebo Malý čtenář, pohádek a básní pro děti.

Zobrazeno 21 - 33 záznamů
z celkového počtu 33

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.