Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Ludvík Kundera

Ludvík Kundera

Básník, autor divadelních her, překladatel a výtvarník, stal se jedním ze zakládajících členů surrealistické Skupiny Ra.


ČTK/Šulová Kateřina.
Podrobné informace

*22. 3. 1920 Brno – 17. 8. 2010 Boskovice

Ludvík Kundera maturoval roku 1938 v Litoměřicích, po dvou semestrech studia němčiny a češtiny na pražské filozofické fakultě přestoupil do Brna. Zde však bylo jeho studium po dvou měsících za okupace přerušeno uzavřením vysokých škol nacisty. Roku 1943 byl totálně nasazen, ale na podzim téhož roku byl kvůli onemocnění propuštěn domů. Knižně začal pololegálně publikovat za okupace v tzv. černých tiscích. Po válce vydával sám nebo ve spolupráci s výtvarnými umělci bibliofilie, soukromé tisky aj. Působil jako redaktor v časopisech Blok nebo Host do domu. Roku 1967 spoluzaložil multidisciplinární uměleckou skupinu Sdružení Q. V letech 1968 až 1970 byl dramaturgem činohry Státního divadla v Brně. V 70. letech neměl z politických důvodů možnost svá díla publikovat. Tehdy inicioval vydání několika samizdatových edic. Po revoluci v r. 1989 přednášel na různých českých vysokých školách a od konce 90. let se věnoval především pořádání svých sebraných spisů.

V jeho tvorbě se prolínají surrealistické strategie jako automatické psaní, asociativní řazení zdánlivě neslučitelných obrazů s racionalismem a pečlivou jazykovou prací a textovou kompozicí. Podobné prvky se objevují jak v raných sbírkách (Živly v nás /1946/), tak i v pozdějších textech (Totální kuropění /1962/; Tolik cejchů /1966/; Hruden /1985/). Pro jeho starší poezii je typická kombinace těchto dvou postupů doplněná humorem a skepsí. Velmi rozsáhlá je Kunderova dramatická tvorba, která má blízko k poetickému divadlu Emila Františka Buriana. Příznačný je přepis práce Jana Amose Komenského pod názvem Labyrint světa a iluze srdce (1983). Je také autorem scénářů pro televizi Hra o Janáčkovi (1972), Čtyři ženy Karla IV. (1973) či Brány do podsvětí (1989). Jako překladatel se věnoval francouzské, ruské, bulharské, srbské, rumunské a slovenské poezii a také překládal verše z češtiny do němčiny. Kromě lyriky a fragmentů her Bertolta Brechta uvedl do češtiny i významné dílo rakouského spisovatele Alfreda Kubína Die andere Seite (1909), česky jako Země snivců. Ludvík Kundera byl bratrancem světově proslulého spisovatele Milana Kundery.

Použité zdroje
JANOUŠEK, Pavel, ed. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Vyd. 1. Praha: Brána, 1995-1998. 2 sv. ISBN 80-85946-16-5.
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.