Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Mělník

Mělník

Okresní město s více než 19 000 obyvateli na soutoku Labe a Vltavy ve středních Čechách, dávné sídlo kmene Pšovanů a rodiště svaté Ludmily, ale také středisko vinařské oblasti s řadou historických památek, jako je zámek, kostnice či podzemí.


Náměstí Míru s radnicí - Autor: Oskera Miroslav, licence CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RadniceMe2.jpg
Podrobné informace

Mělník leží na pravém břehu Labe u soutoku s Vltavou, historické jádro se nachází na vysokém návrší mezi Labem a říčkou Pšovkou. V 9. století bylo nejspíš právě na tomto místě hradiště kmene Pšovanů, z něhož pocházela kněžna a světice Ludmila. V 10. století zde vyrostl kamenný hrad, kde se usadila manželka Boleslava II., kněžna Emma. Tak vznikla tradice Mělníka jako věnného města českých královen. Osídlení v okolí hradu se ovšem formálně stalo městem až ve 13. století (doklad o tom je z roku 1274). Karel IV. do Mělníka přivezl nové odrůdy vína, čímž podpořil místní vinohradnickou tradici rozvíjenou od 11. století. V 15. století se město postavilo na stranu husitských pražanů. Za vlády Jiřího z Poděbrad vzkvétalo a jeho manželka, královna Johanka, zde byla dokonce načas pohřbena. Od 15. století Mělník upadal, ale rozvíjelo se místní vinařství. Průmyslový rozmach spjatý s lodní a železniční dopravou nastal ve druhé půli 19. století, kdy zde vyrostlo přístaviště, most přes Labe a později i plavební kanál. Rozvinulo se školství (první vinařská škola v Čechách), kultura (meziválečný Masarykův kulturní dům, slavnosti vinobraní) a dopravní infrastruktura (velký říční přístav). V dobách komunismu poškodila jedinečné panorama města panelová sídliště.

Nejznámější památkou města je barokní zámek, který vyrostl na místě původního středověkého hradu a v současnosti je přístupný pro turisty. V jeho sousedství stojí gotický kostel sv. Petra a Pavla s pozůstatky románské věže a kostnicí v kryptě, která je – stejně jako věž – turistickou atrakcí. K dalším pamětihodnostem patří náměstí Míru s radnicí a měšťanskými domy, zpřístupněné mělnické podzemí s nejširší studnou v ČR, bývalý klášter s kostelem Čtrnácti svatých pomocníků, hřbitovní kostel sv. Ludmily či Pražská brána a zbytky hradeb s baštou a vodárenskou věží. Mimo vlastní centrum je to botanická zahrada u střední zahradnické školy, poutní areál a bývalá kaple na Chloumku, někdejší augustiniánský klášter a Polabský mlýn v Pšovce, zámeček a arboretum Neuberk, vinice s historickými domky a lisy či zámek a park v Hoříně. Severně od Mělníka leží městečko Liběchov s cennými barokními památkami a působivými skalními reliéfy v okolních lesích (např. Čertovy hlavy).

Z Mělníka pocházeli spisovatel a politik Viktor Dyk a básník Oldřich Wenzl, žil zde hrdina zahraničního odboje Otakar Jaroš a gymnázium tu navštěvoval Jan Palach.

Použité zdroje
KÁRNÍK, Josef a KLIHAVEC, Martin. Mělník na starých pohlednicích. 1. vydání. Hostivice: Baron, 2016–2017. 2 svazky (204; 204 stran). Knihy se starými pohlednicemi. ISBN 978-80-88121-15-2.
KILIÁN, Jan. Mělník. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2007. 67 s., [80] s. obr. příl. Zmizelé Čechy. ISBN 978-80-7185-847-8.
KILIÁN, Jan a kol. Mělník. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 438 s., [16] s. barev. obr. příl. Dějiny českých, moravských a slezských měst. ISBN 978-80-7422-029-6.
LOJKA, Karel a KLIHAVEC, Martin. Mělník na starých fotografiích 1970–1989. 1. vydání. Hostivice: Baron, 2018. 216 stran. ISBN 978-80-88121-43-5.
PÁSEK, Miroslav a CZUMALO, Vladimír. Na Mělníku. Vydání první. Mělník: Město Mělník, 2014. 284 stran. ISBN 978-80-905855-0-8.
PURŠ, František. Náš Mělník: listování jeho historií. Vydání 1. Mělník: město Mělník, 2010-2018. 2 svazky (294; 228 stran). ISBN 978-80-254-7928-5.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.