Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Mikuláš Medek

Mikuláš Medek

Významný český malíř a jeden z nejvýznamnějších a nejoriginálnějších představitelů českého moderního umění druhé poloviny 20. století. Svým spirituálním dílem ovlivnil nastupující generaci českých umělců.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*3. 11. 1926 Praha – 23. 8. 1974 Praha

Mikuláš Medek pocházel z umělecké rodiny, jeho dědečkem byl slavný impresionistický krajinář Antonín Slavíček, otcem generál a legionářský spisovatel Rudolf Medek. Mikulášův bratr Ivan Medek byl publicistou, novinářem a v 90. letech pracoval v prezidentské kanceláři Václava Havla, také i na pozici vedoucího kanceláře. Mikuláš Medek vystudoval Státní grafickou školu v Praze, ve studiích pokračoval na pražské Akademii výtvarných umění (AVU) a na Uměleckoprůmyslové škole (dnes VŠUP, UMPRUM). Studia však kvůli komunistickému převratu v roce 1948 nedokončil, jako syn legionáře a prvorepublikového generála byl ze školy vyloučen. Začal pracovat jako dělník v továrně Škoda v Praze. Malířství se věnoval pouze ve volných chvílích, později si přivydělával restaurováním obrazů a vytvářením drobných kreseb. Karlu Teigemu pomáhal vydávat umělecké sborníky. Do Svazu československých výtvarných umělců byl přijat teprve v roce 1964 během uvolňování politických poměrů, poté se konaly i jeho první samostatné výstavy doma a v zahraničí.

Medkova raná tvorba vycházela ze spirituálního surrealismu, později se přikláněl k nefigurativní malbě. Jeho dílo bylo též ovlivněno existencialismem a hlavní náměty zprvu představovaly lidské postavy, tragický a fascinující lidský osud. Existenciální díla posloužila jako východisko pro abstraktní malbu a tzv. preparované obrazy, které se skládaly z barevných hmot uspořádaných na základě symbolického principu. Nakonec se vrátil k figurativní malbě a imaginativnímu zobrazení. Svým dílem inspiroval mladé umělce odmítající tradiční umění v duchu tzv. informelu, jenž popíral tradiční kompozici a byl založen na improvizačních technikách a gestech. Věnoval se také knižním ilustracím (Ruce Otokara Březiny, Píseň o Bernadetě Franze Werfela). Získával veřejné zakázky, například oltářní obraz kostela v Jedovnicích (1963), interiéry pro kanceláře Československých aerolinií v Damašku, obraz pro restauraci v hale letiště Praha – Ruzyně (1969)  včetně dalších zakázek zahraničních (Paříž, New York). Na aukcích se dnes jeho obrazy draží za miliony.

Použité zdroje
MEDEK, Mikuláš a HLAVÁČKOVÁ, Miroslava. Mikuláš Medek: Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. V Roudnici nad Labem: Galerie moderního umění, 2018. 39 nečíslovaných stran. ISBN 978-80-87512-74-6.
MEDEK, Mikuláš et al. Mikuláš Medek. Praha: Gema Art, 2002. 211 s. ISBN 80-86087-34-4.
MEDEK, Mikuláš. Mikuláš Medek: malířské dílo 1942-1974: [katalog výstavy: Dům umění města Brna 20.3.-20.5. 1990, Národní galerie v Praze 7.6.-5.8. 1990. Brno: Dům umění města Brna, 1990. [54] s.
MEDEK, Mikuláš. Mikuláš Medek: vybrané obrazy z let 1944-1974: Galerie výtvarného umění Roudnice nad Labem: [katalog - červen 1988. Roudnice nad Labem: Oblastní galerie výtvarného umění, 1988. [32] s.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.