Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Národní památník II. světové války v Hrabyni

Národní památník II. světové války v Hrabyni

Ústřední památník druhé světové války v České republice, nacházející se v obci Hrabyně v českém Slezsku.


Národní památník II. světové války. Zdroj: Fotoarchiv Slezského zemského muzea, liecnce free, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pam%C3%A1tn%C3%ADk_II._sv%C4%9Btov%C3%A9_v%C3%A1lky_v_Hrabyni.jpg
Podrobné informace

Národní památník druhé světové války vznikl během 70. let 20. století. Původně se jmenoval Památník Ostravské operace a jeho smyslem bylo připomínat tuto největší vojenskou operaci na českém území, neboť nejtvrdší boje se odehrávaly právě v okolí Hrabyně. Památník měl také vyjadřovat silné a trvalé sepětí tehdejšího Československa se Sovětským svazem. Základní kámen památníku byl položen 20. 4. 1970 za účasti tehdejšího prezidenta Československé socialistické republiky Ludvíka Svobody a velitele 4. ukrajinského frontu maršála Jeremenka. Samotné stavební práce pak probíhaly od roku 1976 a v roce 1980 u příležitosti 35. osvobození Československa byl památník slavnostně otevřen. Původně byl koncipován jako výlučně pietní místo, zatímco muzejní sbírky byly umístěny na zámku v Kravařích. Od roku 1992 je však součástí Slezského zemského muzea, které zde představuje řadu expozic souvisících s tematikou druhé světové války.

Hlavní budova památníku je tvořena dvěma betonovými klíny symbolizujícími čela československých a sovětských vojsk útočících v Ostravské operaci. Uvnitř je umístěna stálá expozice „Doba zmaru a naděje“, která v chronologickém sledu představuje nejdůležitější vojenské a politické události druhé světové války spjaté s Československem a která se též věnuje osudům domácího obyvatelstva. V blízkosti hlavní budovy se pak nachází také správní objekt, velké nástupní prostranství, kde dříve skládali přísahu noví vojáci, expozice vojenské techniky a symbolický hřbitov se jmény 13 000 padlých sovětských a československých vojáků a také obyvatel Moravy a Slezska, kteří byli během druhé světové války zabiti.

Použité zdroje
BERGER, Petr a BŘEZINA, Alfons. Památník Ostravské operace: [fot. publ.]. 1. vyd. Ostrava: Profil, 1985. [103] s.
HORÁKOVÁ, Jana. Památník II. světové války, Hrabyně: průvodce. [Opava]: Slezské zemské muzeum, 2012. 43 stran. Průvodce.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.