Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Nebát se a nekrást

Nebát se a nekrást

Známý citát filozofa, sociologa a prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, částečně vystihující jeho politické a filozofické myšlenky.


Tomáš Garrigue Masaryk. ČTK
Podrobné informace

Výrok „Nebát se a nekrást.“ pronesl Tomáš Garrigue Masaryk při svém projevu na schůzi politického klubu České strany pokrokové roku 1913: „Tedy pravím, náš úkol hospodářský a sociální jest veliký, abychom tvořili něco nového, abychom neměli jen slavnou minulost, ale také přítomnost, nebát se, politicky a hospodářsky nekrást. Jiného programu v dnešních poměrech ani míti nemůžeme.“  Tomáš Garrigue Masaryk v projevu reagoval na dobové politické a hospodářské problémy projevující se mimo jiné předraženými zakázkami a politickou korupcí. V pozdějších letech, zvláště v období Masarykova prezidentství, byla ovšem jeho slova často citována v odlišném kontextu a stala se jistým symbolem Masarykovy politické filozofie.

V souvislosti s původním vyzněním Masarykových úvah lze větu chápat jako apel na poctivou a vytrvalou práci oproti hospodářským krádežím a vykořisťování a snaze po rychlém úspěchu. Významnou součástí Masarykovy filozofie je zdůrazňování tzv. „drobné práce“, každodenního, všedního úsilí projevujícího se drobnými úkony, které v konečném důsledku a po delším čase vedou k trvalým a hodnotným změnám.  Touto prací může být jak činnost v zaměstnání a péče o rodinu, tak i důsledné a pravidelné „odpírání zlému“ v politickém a osobním životě.  Absence strachu pak je logickou potřebou k tomuto každodennímu boji – schopnosti obstát ve společenském a politickém tlaku. Mravnost a vytrvalost představovala pro Masaryka důležitý princip, na kterém měl být založen i později nově vzniklý československý stát, odvozující své hodnoty do velké míry z Masarykovy filozofické koncepce.

Použité zdroje
MASARYK, Tomáš Garrigue a KOSÁK, Michal, ed. Ideály humanitní: a texty z let 1901-1903. 1. vyd. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 2011. 519 s. Spisy T.G. Masaryka; sv. 25. ISBN 978-80-86142-36-4.
ŠOUREK, Petr. Nebát se a nekrást. In: Reflexe: Historie/Filozofie [rozhlasový pořad]. ČRo-Vltava 26. 10. 2019, [cit. 1.6. 2020]. Dostupné z: https://vltava.rozhlas.cz/nebat-se-a-nekrast-tgm-o-statu-a-korupci-polamanem-kolecku-pokroku-demokratech-a-8096937.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.