Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Nymburk

Nymburk

Okresní město s 15 000 obyvateli v Polabí ve středních Čechách a důležitá železniční křižovatka. Známé jsou zdejší unikátní cihlové hradby, ale také pivovar, kde vyrůstal spisovatel Bohumil Hrabal, který do města zasadil děj některých svých próz.


Letecký pohled na historické jádro - Autor: Zdeněk Fiedler, licence CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nymburk,_west_view.jpg
Podrobné informace

Nymburk leží na řece Labi v Polabské nížině. Založil jej kolem roku 1275 král Přemysl Otakar II., který sem povolal mimo jiné německé a holandské kolonisty. Za Václava II. proběhlo vytyčení města a výstavba pozoruhodného dvojitého opevnění z cihel a opuky se dvěma vodními příkopy. Během husitských válek bylo město kompletně počeštěno. Za třicetileté války pak krutě utrpělo. K opětovnému rozvoji došlo až v 19. století, kdy se Nymburk stal železničním uzlem a vznikly zde např. velké železniční dílny, cukrovar či pivovar. Vyrostla řada reprezentativních veřejných staveb a tento trend pokračoval i v meziválečném období. V té době v místním pivovaru dospíval proslulý spisovatel Bohumil Hrabal, jenž v Nymburce vychodil gymnázium a našel zde inspiraci pro některé své pozdější prózy (např. Postřižiny, Krasosmutnění nebo Harlekýnovy milióny).

Dnešní Nymburk zůstává důležitým průmyslovým střediskem, zachoval si však také řadu historických památek. Patří k nim gotický cihlový kostel sv. Jiljí a několik dalších starobylých kostelů, renesanční radnice a především zmíněné hodnotné hradby a vodní příkopy. Z dalších pamětihodností stojí za vidění Staré děkanství s věží Kaplankou či Turecká věž. Historizující styly reprezentuje budova gymnázia a sokolovna, moderní architekturu cenné krematorium ve stylu meziválečného purismu od Bedřicha Feuersteina, funkcionalistická Löwitova vila a silniční most přes Labe od Františka Roitha. Pozoruhodné jsou pozůstatky železničářské kolonie a četné industriální památky (např. secesní vodárenská věž, zdymadlo a hydroelektrárna, železniční dílny). Ve městě lze navštívit Vlastivědné muzeum a Hálkovo městské divadlo, přístupné jsou i dvě archeologické památky – pravěká mohyla z doby kamenné ve zvláštním pavilonu a základy renesanční sladovny v budově městského úřadu. Úspěšný je basketbalový klub ERA Basketball Nymburk. Kromě Bohumila Hrabala v Nymburce žila krátce i Božena Němcová a narodil se zde mimo jiné básník a literární teoretik Vratislav Effenberger.

V nymburském okolí stojí za pozornost známé lázeňské letovisko Poděbrady se zámkem, úpravnými parky a vilovými čtvrtěmi, obec Libice nad Cidlinou, jež byla v 10. století důležitým hradištěm rodu Slavníkovců, a také město Lysá nad Labem – barokní perla Polabí, v níž najdeme zámek se zahradou a kostel se sochami od Matyáše Bernarda Brauna, ale i známé výstaviště.

Použité zdroje
ČERNÝ, Jiří a kol. Krok za krokem Nymburkem: manuál turistického průvodce: 70 zastavení v královském městě a 10 bonusů. Nymburk: vydáno péčí města Nymburk, 2017. 360 stran. ISBN 978-80-88072-32-4.
FOJTÍK, Pavel a ŘEHOUNEK, Jan. Nymburkem ve stopách Bohumila Hrabala. Nymburk: Kaplanka, 2012. 71 s. ISBN 978-80-87523-03-2.
KOCOUREK, Jaroslav a kol. Nymburk: královské město na Labi. Nymburk: Ulrych Ivan - Nakladatelství Vega-L, 2018. 175 stran. ISBN 978-80-88072-40-9.
MOTYKOVÁ-ŠNEIDROVÁ, Karla. Archeologické stopy dávných věků v Nymburce a ve středním Polabí: doba kamenná: od lovců a sběračů k patriarchálním zemědělcům. Nymburk: Vega-L, 2013. 189 s. ISBN 978-80-87275-73-3.
ŘEHOUNEK, Jan. Nymburk: královské město v červených hradbách. Nymburk: Kaplanka, 2012. 237 s. ISBN 978-80-87523-04-9.
ŘEHOUNEK, Jan. Nymburk literární. V Praze: Dauphin, 2016. 293 stran. ISBN 978-80-7272-798-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.