Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Obchodní dům Kotva

Obchodní dům Kotva

Obchodní dům na pražském náměstí Republiky, vybudovaný v brutalistickém stylu podle návrhu architektů Vladimíra a Věry Machoninových.


OD Kotva – Autor: OD Kotva, licence CC BY SA 4.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Od_kotva_2014.jpg
Podrobné informace

slavnostní otevření 1975

 

Obchodní dům Kotva (OD Kotva) získal svůj název podle starší budovy, která se nachází v sousedství. Původně v této lokalitě stávalo královské sídlo Králův dvůr s klášterem a románským kostelem sv. Benedikta, které však byly již koncem 18. století odstraněny. Stavba obchodního domu si vyžádala demolici řady starších budov z 19. a 20. století v archeologicky zajímavé lokalitě. Tlak na rychlou výstavbu však neumožnil pečlivé archeologické zkoumání terénu. Vítězný návrh nového obchodního domu od manželů Machoninových splňoval hlavní požadavek soutěže – maximální využití nepravidelné stavební parcely a zajištění co největší obchodní plochy.

Stavba byla realizována v letech 1970–1975. Budova se vyznačuje abstraktní geometrií, její půdorys představuje několik hexagonálních (tj. šestiúhelníkových) modulů spojených mezi sebou. Geometrická konstrukce je doplněna třemi schodišťovými věžemi z betonu. Budova má pět nadzemních a pět podzemních pater. Nadzemní patra slouží jako obchodní středisko, v podzemních podlažích je umístěn supermarket a garáže. V době výstavby byla Kotva největším obchodním domem v Československu. Realizovaná stavba je často spojována s kulturou socialismu a normalizačním obdobím. Projekt budovy byl nicméně inspirován aktuálními západními tendencemi v architektuře a představuje i v evropském měřítku velmi kvalitní příklad moderní poválečné architektury. Díky svému výtvarnému provedení a konstrukčně nevšednímu pojetí se budova organicky zapojuje do historického jádra centra města. Od roku 2019 je OD Kotva kulturní památkou. Od roku 2021 je plánována rozsáhlá rekonstrukce schválená autorkou původního projektu Věrou Machoninovou a Národním památkovým ústavem.

Použité zdroje
KLÍMA, Petr, ed. Kotvy Máje: české obchodní domy 1965-1975. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2011. 179 s. ISBN 978-80-86863-40-5.
MACHONINOVÁ-VĚTROVSKÁ, Věra, SMĚTÁK, Pavel, ed. a PUČEROVÁ, Klára, ed. 60'/70': Věra a Vladimír Machoninovi = Věra and Vladimír Machonin: [Galerie Jaroslava Fragnera 22/12/2010-30/01/2011]. Praha: Galerie Jaroslava Fragnera, 2010. 125 s. ISBN 978-80-904484-1-4.
VLČEK, Pavel, ed. a kol. Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov. Vyd. 1. Praha: Academia, 1996. 639 s. ISBN 80-200-0538-2.
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/2814500-prazsky-obchodni-dum-kotva-se-definitivne-stal-pamatakou
https://www.pamatkovykatalog.cz/obchodni-dum-kotva-13287276

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.