Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Olomoucký hrad

Olomoucký hrad

Areál zaniklého hradu na Václavském návrší v Olomouci, který tvoří historické centrum olomouckého arcibiskupství. Nachází se zde katedrála sv. Václava a množství cenných architektonických a uměleckých památek.


Podrobné informace

Olomoucký hrad byl založen v 11. století na místě staršího slovanského hradiště jako sídlo moravských údělných knížat a hospodářské a správní centrum kraje. Zpočátku zde stálo pouze několik dřevěných objektů chráněných dřevohlinitým valem, v prvních letech 12. století však údělný kníže Svatopluk začal s výstavbou kamenné románské baziliky sv. Václava, do které v roce 1141 přenesl biskup Jindřich Zdík sídlo olomoucké diecéze. Zdík také nechal vystavět biskupský palác, který v době svého vzniku představoval jednu z nejhonosnějších staveb v českých zemích. V roce 1306 byl v budově kapitulního děkanství zavražděn Václav III., poslední český král z rodu Přemyslovců. Hrad v této době již přestával sloužit jako světské sídlo a do roku 1535 získala celý areál katolická církev. Na jeho původní funkci po staletí upomínaly mohutné kamenné hradby, které však byly z větší části zbořeny při rozsáhlé přestavbě v roce 1883.

Nejvýznamnější částí hradního areálu je novogoticky přestavěná katedrála sv. Václava, jejíž stometrová věž tvoří nepřehlédnutelnou dominantu celého města. Z přilehlého románského paláce Jindřicha Zdíka se dochovaly části obvodového zdiva s bohatě zdobenými sdruženými okny. Po požáru ve 14. století byla do jeho prostor vsazena gotická křížová chodba. S katedrálou sousedí také původně gotická, v období pozdní renesance upravená kaple sv. Anny, v níž tradičně probíhala volba olomouckých biskupů a arcibiskupů. Zbytky hradního opevnění jsou dnes viditelné na severní straně, kde se kromě části hradeb dochovala také značně přestavěná románská oválná věž. Ta je dnes součástí komplexu bývalé rezidence olomouckých kapitulních děkanů, který se zformoval v průběhu 16.–18. století spojením starších středověkých paláců. Dnešní podobu získal v 70. letech 19. století po rozsáhlé historizující přestavbě a v současnosti hostí bohaté umělecké sbírky Arcibiskupského muzea Olomouc.

Použité zdroje
Jakubec, Ondřej a Bistřický, Jan. Arcidiecézní muzeum na Olomouckém hradě: příspěvky z mezinárodní konference = The Archdiocesan Museum at Olomouc Castle: proceedings from the international conference: [Olomouc, 20.-22. listopadu 2007]. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. 367 s. ISBN 978-80-87149-11-9.
Jakubec, Ondřej a Zatloukal, Pavel. Arcidiecézní muzeum Olomouc. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2009. 135 s. ISBN 978-80-87149-21-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.