Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Opava

Opava

Okresní město s necelými 57 000 obyvateli ve Slezsku, v minulosti centrum Opavského knížectví a hlavní město rakouského (českého) Slezska. Historické jádro bylo těžce poškozeno během osvobození v roce 1945, přesto si uchovalo řadu unikátních památek. Město proslulo i jako rodiště Petra Bezruče.


Radnice na Horním náměstí - Autor: Vladimír Jadrný, licence CC BY 3.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Town_hall_in_Opava#/media/File:Hl%C3%A1ska,_radnice_Opava_-_panoramio.jpg
Podrobné informace

Opava leží na soutoku řek Opavy a Moravice v Opavské pahorkatině. Předchůdcem města bylo slovanské hradiště v Kylešovicích, osídlené patrně kmenem Holasiců. V první třetině 13. století se Opava stala městem. Vládli zde opavští Přemyslovci. Od 15. století bylo knížectví podřízeno přímo českým králům. Po prohrané válce o dědictví rakouské, kdy větší část Slezska připadla Prusku, se Opava stala roku 1742 hlavním městem rakouského Slezska s četnými zemskými úřady, institucemi a sídly šlechtických elit. Na počátku 19. století bylo založeno divadlo (1804) a muzeum (1814), nejstarší veřejná instituce tohoto typu na českém území. V roce 1820 se zde konal tzv. Opavský kongres Svaté aliance (spojenectví rakouského císaře Františka I., ruského cara Alexandra I. a pruského krále Fridricha Viléma III.). Hlavním městem československého Slezska byla Opava do roku 1928, kdy byla zřízena země Moravskoslezská. V Opavě převažovalo německojazyčné obyvatelstvo. V roce 1938 vypálili zdejší stoupenci nacistů synagogu. Při osvobození města Rudou armádou v dubnu 1945 byla zničena třetina městské zástavby a mnohé cenné stavby už nebyly obnoveny. Většina původních obyvatel byla po válce vysídlena. V roce 1991 byla v Opavě založena Slezská univerzita (proslulý je zdejší Institut tvůrčí fotografie) a roku 1996 zřízena ostravsko-opavská diecéze.

K nejcennějším památkám patří několik gotických sakrálních staveb – zejména konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie, Švédská kaple (sv. Kříže) v Kateřinkách, kostel sv. Ducha s částí minoritského kláštera, dále vyhlídková městská věž Hláska, Sobkův a Blücherův palác. Z moderní architektury je to především obchodní dům Breda a kostel sv. Hedviky od architekta Leopolda Bauera. K nejvýznamnějším kulturním institucím patří Slezské zemské muzeum, Dům umění v bývalém dominikánském klášteře u kostela sv. Václava, Památník Petra Bezruče a Slezské divadlo; v areálu nemocnice jsou pak muzea ošetřovatelství a patologie. Ve městě se pravidelně konají multižánrové festivaly Bezručova Opava a Další břehy, mezinárodní festival studentských filmů Opavský páv, festival pěveckých sborů Opava Cantat či hudební přehlídka Altrock.

V Opavě se narodili básník Petr Bezruč, architekt a výtvarník Joseph Maria Olbrich, spisovatelka Joy Adamsonová, herec Boris Rösner a režisér Bohdan Sláma.

Použité zdroje
JIRÁSEK, Zdeněk, VOJTAL, Petr a MEDKOVÁ, Marta. Kniha o Opavě. Opava: Město Opava, 2000. 160 s. ISBN 80-238-8794-7.
KOLÁŘ, František, ed., ANTONÍN, Robert a KANIOVÁ, Petra. Opavské hradby. Vyd. 1. Opava: Opavská kulturní organizace, 2013. 295 s. ISBN 978-80-85034-70-7.
MÜLLER, Karel a kol. Opava. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 611 s., [16] s. barev. obr. příl. Dějiny českých, moravských a slezských měst. ISBN 80-7106-808-X.
MÜLLER, Karel a ŠOPÁK, Pavel. Opava. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2010. 46 s., [80] s. obr. příl. Zmizelá Morava a Slezsko. ISBN 978-80-7432-017-0.
STRAKOŠ, Martin et al. Průvodce architekturou Opavy = Opava architecture guide. Překlad Chris Hopkinson. Druhé vydání. Ostrava: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2016. 399 stran. ISBN 978-80-85034-92-9.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.