Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Panská skála

Panská skála

Národní přírodní památka, jedinečná ukázka sloupcovitého rozpadu čediče a nejstarší chráněný geologický útvar na území České republiky.


Podrobné informace

Panská skála patří mezi nejnavštěvovanější české geologické útvary. Nachází se v Českém středohoří v severních Čechách, na okraji proslulého sklářského města Kamenický Šenov a představuje nejstarší chráněný geologický útvar na území České republiky.

Tato národní přírodní památka je složena z velkého množství téměř vertikálně orientovaných sloupců čediče (bazaltu). Sloupcová odlučnost výlevné vyvřelé horniny souvisí se smršťováním magmatu při jeho chladnutí a tuhnutí. Tento pozoruhodný geologický útvar odkryl lom, který zde fungoval na přelomu 19. a 20. století. V roce 1895 bylo vydáno úřední rozhodnutí, které těžbu v oblasti zakazovalo, avšak zákaz nebyl dodržován. Chráněné území o rozloze 1,3 ha zde bylo zřízeno až v roce 1953.

Pod Panskou skálou se nachází malé jezírko, které vzniklo v jámě po vytěžení horniny a které je plněno dešťovou vodou. Těžba odkryla vnitřní strukturu kopce s vysokými (přes 10 m) pěti až šestibokými sloupci čediče. Díky jejich pravidelnému uspořádání celý útvar připomíná píšťaly varhan, a proto se vžil výstižný lidový název – Kamenné varhany. Také pro svůj romantický vzhled se Panská skála stala místem vyhledávaným nejen turisty, ale i filmaři. Natáčela se zde např. jedna ze scén kultovní české pohádky Pyšná princezna. Národní přírodní památka je volně přístupná.

Použité zdroje
Janouška, M., 2013. Sopky a sopečné vrchy České republiky. Praha, Academia
Rubín, J., 2003. Národní parky a chráněné krajinné oblasti. Praha: Olympia
http://www.ceskestredohori.cz/mista/panska-skala-varhany.htm

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.