Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Právě se vracím z Hradu

Právě se vracím z Hradu

Začátek legendárního výroku čelného představitele komunistické strany, předsedy vlády Československé republiky Klementa Gottwalda, v němž informoval o politickém zvratu vedoucím k nabytí absolutní moci v zemi Komunistickou stranou Československa.


Klement Gottwald při projevu na Václavském náměstí. Autor: Svět v obrazech, licence CC BY-SA, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Gottwald_V%C3%A1clavsk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_1948.jpg
Podrobné informace

Projev Klementa Gottwalda z Václavského náměstí, pronesený 25. 2. 1948, je považován za symbolický moment počátku komunistického režimu v Československu. Projev byl reakcí na dlouhodobější vývoj událostí, někdy označovaných jako „únorové události“ roku 1948.

Komunistická strana usilovala o převzetí moci již od konce druhé světové války, měla velký vliv na politické uspořádání poválečného Československa, systematicky se snažila narušovat činnost ostatních politických stran, postupně také posilovala svůj vliv ve veřejných institucích. Po eskalaci konfliktu s nekomunistickými stranami podala většina jejich ministrů demisi. Prezidentovým oficiálním odmítnutím tohoto kroku by byly zaručeny nové volby a tím také možnost pro nové rozvržení politických sil. Naopak přijetím demise ministrů by byla dána šance premiérovi a předsedovi komunistické strany Klementu Gottwaldovi k doplnění vlády o ministry loajální ke komunistům. Události byly doprovázeny veřejnými nepokoji, schůzemi a stávkami, jejichž součástí bylo také shromáždění příznivců komunistické strany na Václavském náměstí, kam přišel Klement Gottwald oznámit úspěch svého jednání s prezidentem republiky. Počáteční slova jeho projevu zněla: Právě se vracím z Hradu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má býti vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy, přesně tak, jak byly podány, přijal.“

V období komunistického režimu byl výrok často v pozitivním smyslu připomínán při každoroční oslavě výročí 25. 2., označovaného jako „Vítězný únor“. Také po sametové revoluci zůstal symbolem komunistického převratu v Československu a momentu, kdy se o této politické transformaci jako o nezvratné skutečnosti občané republiky dozvěděli.

Použité zdroje
Projev Klementa Gottwalda. In: Totalita.cz [online]. [cit. 26.5. 2020]. Dostupné z: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiYufqCx_zpAhXWCWMBHYQiCZ8QFjAFegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.totalita.cz%2Ftxt%2Ftxt_o_gottwaldk_1948_02_25.pdf&usg=AOvVaw0SxQ0EURJT7fTJHQrMZr_f.
SKALICKÝ, Jaroslav. Právě se vracím z Hradu, pronesl před 66 lety Klement Gottwald. In: iRozhlas [online] 25. 2. 2014 [cit. 2.6. 2020]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/node/5914649.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.