Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Řád křižovníků s červenou hvězdou

Řád křižovníků s červenou hvězdou

Římskokatolický církevní řád, jediný rytířský církevní řád založený Čechách a také jediný mužský církevní řád založený ženou. Jeho hlavním posláním je duchovní činnost na farách a působení ve špitálech.


Symbol řádu. Zdroj: Life of Riley / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)
Podrobné informace

Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou založila podle řehole sv. Augustina Anežka Přemyslovna, zakladatelka špitálu na Starém Městě pražském v nedalekém okolí kláštera Na Františku. Ten se stal základem špitálního bratrstva, jež papež Řehoř IX. roku 1237 povýšil svou bulou Omnipotens Deus na řád. Jde tak o jediný mužský katolický církevní řád založený na českém území s trvalým centrem v Praze a také o jediný mužský řád založený ženou. Řád se rychle rozrůstal, zvláště za panování Václava I. Křižovníci se ujímali duchovní správy u významných kostelů v řadě měst, za hlavní úkol ale považovali působení ve špitálech. Kromě duchovenské správy vždy zřizovali a řídili špitály. V období vlády Karla IV. měl řád už 60 špitálů s farními kostely a domy na území Čech, Moravy, Slezska a v Uhrách. V roce 1561 se velmistr řádu Antonín Brus z Mohelnice zasadil o znovuobnovení pražského arcibiskupství (zaniklého v důsledku husitských válek) a stal se po dlouhé době prvním pražským arcibiskupem. Od té doby až do roku 1694 byla úloha pražského arcibiskupa a velmistra řádu křižovníků s červenou hvězdou vždy propojena, a řád se tak stal jedním z hlavních zdrojů financování arcibiskupství. Po omezeních 20. století, především v období komunismu, byla činnost téměř zaniklého řádu obnovena. V současné době postupně dochází k obnově míst, kde řád působil. V roce 2012 byla založena Křižovnická pečovatelská služba, která slouží jako poskytovatel sociálních služeb i jako střední škola vzdělávající budoucí pečovatele a pečovatelky v sociálních službách. Řád také finančně podporuje chod zdravotnických a sociálních zařízení. Znakem řádu je rovnoramenný červený kříž na černém plášti, doplněný dole o červenou hvězdu. Později byly připojeny také velmistrovský klobouk, meč a šíp na horní hraně štítu či pod ním. Štítonoši jsou postavy sv. Heleny a sv. Konstantina. Členy řádu byli převážně muži, ačkoli od konce 13. století do něj vstupovaly i ženy a do 18. století také laici.

Použité zdroje
BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. I. díl, Řády rytířské a křížovníci. 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 215 s. ISBN 80-7277-084-5.
PUČALÍK, Marek. Sv. Anežka Přemyslovna (1211 – 1282): zakladatelka řádu křížovníků s červenou hvězdou. In: Církev, žena a společnost ve středověku: sv. Anežka Česká a její doba. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí: Oftis spolu s Biskupstvím královéhradeckým - Diecézním teologickým institutem za podpory FF UHK, 2010. s. 43 - 49. ISBN 978-80-7405-082-4.
Řád křížovníků s červenou hvězdou [online]
http://krizovnici.eu/

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.