Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Radotínský most

Radotínský most

Nejdelší most v České republice. Je součástí Pražského okruhu.


Autor: Krokodyl, licence CC BY-SA, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Most2_1009_972689.JPG
Podrobné informace

Radotínský most překlenuje Vltavu a Berounku před jejich soutokem nedaleko Radotína. Je to dvojice mostních staveb, které na sebe navazují a tvoří jeden most, i když formálně obě představují dvě různé stavby zkonstruované různými dodavateli. Most je součástí Pražského okruhu a slouží jako propojení dálnice D1, plánované dálnice D3, D5 a rychlostní silnice R4.

Konstrukce mostů začala v roce 2006 a provoz byl oficiálně zahájen 20. 9. 2010. Stavba propojuje Komořanský tunel, mimoúrovňovou křižovatku u Lahovic a Lochkovský tunel. Jedná se o nejdelší most v České republice – jeho délka přesahuje 2 km (udává se, že měří 2 281 m) a jeho nejvyšší část (nad železniční tratí Praha–Plzeň) má dokonce 40 m. Most byl zpočátku označován jako Lahovická estakáda, od 12. 10. 2010 nese současný název. Od roku 2014 je pod ním zavěšena cyklistická lávka spojující Komořany a Lahovice (trasa A102), kde se kříží cyklostezky A1 a A2, a šetří tedy cyklistům několik kilometrů jízdy.

Použité zdroje
MOŠNA, Václav. Krásné mosty České republiky. 1. české vyd. Praha: Slovart, ©2012. 239 s. ISBN 978-80-7391-617-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.