Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Salesiáni dona Bosca v českých zemích

Salesiáni dona Bosca v českých zemích

Řád zaměřený na práci s dětmi, působící na českém území od roku 1927. V současné době zde provozuje velké množství salesiánských středisek a volnočasových klubů pro mládež.


Znak Salesiánů dona Bosca. Zdroj: Profesor Boidi / Public domain
Podrobné informace

Řád salesiánů založil svůj první dům ve Fryštátu u Holešova roku 1927 pod vedením prvního českého salesiána Ignáce Stuchlého. Významným působištěm salesiánů byla ve 30. letech 20. století Ostrava, kde členové komunity pracovali s dělnickou mládeží. O příchod salesiánů do Prahy se zasloužil pražský arcibiskup Karel Kašpar, který nechal v pražské čtvrti Kobylisy zbudovat salesiánský dům, hřiště, kapli a divadlo. Brzy vznikly na řadě míst další salesiánské domy a koleje. Česká salesiánská provincie vznikla v roce 1935, vedl ji Ignác Stuchlý. V roce 1947 byl první člen české salesiánské komunity Štěpán Trochta (pozdější kardinál) vysvěcen na biskupa a jmenován biskupem litoměřické diecéze. Činnost salesiánů v Čechách byla přerušena v průběhu komunistické nadvlády mezi lety 1948–1989. Většina členů salesiánského řádu byla internována v klášteře Osek. Později někteří řeholníci pokračovali v práci v ilegalitě, především v individuální práci s jednotlivci. Jako příklad může sloužit hnutí tzv. „chaloupek“, v jehož rámci se salesiánští kněží věnovali dětem o víkendech i v době školních prázdnin při pravidelných táborech. Po roce 1989 se v komunisty zabavených objektech v Praze-Kobylisích, Ostravě, Pardubicích a na mnoha dalších místech začala obnovovat salesiánská činnost. Salesiáni také započali zahraniční misii. Pod salesiánskou patronací vzniklo mimo jiné populární nakladatelství Portál, vyšší odborná škola Jabok či křesťanská televize Noe. Primární cíl salesiánského hnutí, práci s mládeží, zajišťuje řada salesiánských středisek mládeže. Hlavní činnost je zaštítěna organizacemi Salesiánské hnutí mládeže (SHM) a Salesiánské kluby mládeže (SKM). Po roce 1989 se u nás plně rozvinula také činnost ženského řádu salesiánek, nazvaného Dcery Panny Marie Pomocnice – Salesiánky Dona Bosca. Salesiánky dnes působí např. v Praze, Brně, Hradci Králové, Plzni nebo Ostravě.

Použité zdroje
BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. IV. díl, 2. svazek, (Kongregace a řeholní společnosti). První vydání. Praha: Libri, 2018. 249 stran. ISBN 80-7277-084-5.
Salesiáni Dona Bosca [online]. SDB: © 2020 [cit. 30. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.sdb.cz/

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.