Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Samizdatové časopisy a edice

Samizdatové časopisy a edice

Nezávislá literatura, která v Československu vznikala již krátce po komunistickém převratu v únoru 1948 (underground, surrealisté), výrazně však začala fungovat v období tzv. normalizace v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století. Byla součástí nezávislé kultury a projevem nezávislého a svobodného myšlení.


Autor: Nkrita - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57125913
Podrobné informace

Slovo samizdat (samo-vydáváno) pochází z ruského slova „самиздат“. Nový pojem měl fungovat částečně i jako výsměch jiným sovětským akronymům. Je to vydávání knižních edic, časopisů a jiných periodik v ilegalitě a vlastním nákladem. Obvykle vycházelo malé množství výtisků, které byly opisovány ručně nebo na psacím stroji přes průklepový papír, později také na počítači. Každý čtenář mohl samizdatové publikace okopírovat a poslat je dalším zájemcům. Samizdatoví autoři a organizátoři často spolupracovali s exilovými nakladateli, kteří vydávali díla otištěná původně v domácím prostředí v profesionální kvalitě. Pro tento druh spolupráce se používá výraz „tam-izdat“ (тамиздат).

První vydavatelé samizdatové literatury o sobě často navzájem nevěděli. Nejznámější ze samizdatových edic byla Petlice (1972–1989), kterou řídil Ludvík Vaculík za pomoci bývalých kolegů z Literárních novin. Zde vyšlo 410 svazků. V polovině 70. let vznikly v Praze další dvě důležité řady: Kvart (1975–1984), řízený Janem Vladislavem, který publikoval zejména poezii, překlady a esejistiku, a Expedice (1975–1990), založená Václavem Havlem a Janem Lopatkou. Expedice vydala 300 svazků, u každého titulu uváděla tiráž, tj.  název Edice Expedice, jméno autora i díla, pořadové číslo svazku a podpis Václava Havla. Celkový počet českých samizdatových edicí lze odhadovat na desítky. Od 80. let se k samizdatové literatuře přidaly literární časopisy. Mezi nejdůležitější patřily Kritický sborník (1981–2001), Obsah (1981–1989), Host (obnoven roku 1985), Vokno (1979–1989) a Revolver Revue (1985–dosud), některé z těchto časopisů vycházely po roce 1989 oficiálně.

Po sametové revoluci vznikla v Praze knihovna Libri prohibiti, kde bylo postupně shromážděno přibližně 17 000 knihovních jednotek a 450 titulů samizdatových časopisů.

Audio (1 nahrávky)
Upoutávka


Použité zdroje
HALADA, Jan, ed. a OSVALDOVÁ, Barbora, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. První vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 301 stran. ISBN 978-80-246-3752-5.
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.
PŘIBÁŇ, Michal a kol. Český literární samizdat 1949-1989: edice, časopisy, sborníky. Vydání 1. Praha: Academia, 2018. 612 stran. ISBN 978-80-200-2903-4.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.