Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Staroměstská radnice

Staroměstská radnice

Historická radnice Starého Města pražského na Staroměstském náměstí. Je nejstarší radnicí v České republice a jednou z nejvýznamnějších památek historického centra Prahy.


Staroměstská radnice. Autor: Pedro Szekely, licence CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prague_(34138136080).jpg
Podrobné informace

Staroměstská radnice byla zřízena v roce 1338 na základě privilegia, které staroměstským měšťanům udělil král Jan Lucemburský. Za její základ posloužil raně gotický dům bohatého kupce Wolfina od Kamene, k němuž byla v druhé polovině 14. století přistavěna pod vedením stavitelské huti Petra Parléře mohutná věž s radniční kaplí. Na začátku 15. století byl k jižní straně věže připojen přístavek, jehož součástí je i světoznámý Pražský orloj. Postupným přikupováním a přístavbou dalších domů se radnice do poloviny 19. století rozrostla v rozsáhlý a stylově značně rozmanitý soubor budov. Po sjednocení pražských měst sloužila v letech 1784–1945 jako radnice celé Prahy. V květnu 1945 byla při bojích během Pražského povstání zasažena a z velké části vyhořela. Hned po válce došlo k náročné rekonstrukci jižní části s věží a orlojem, zbytky severního a východního křídla byly strženy a dnes jsou na jejich místě vysazeny stromy. Na dostavbu Staroměstské radnice bylo od té doby vypsáno několik architektonických soutěží, zatím však bez výsledku.

I v dnešní době je na dochovaných částech radnice jasně zřetelný jejich rozmanitý původ. Kromě gotické věže s arkýřovou kaplí a Pražským orlojem je tvořena čtyřmi v jádru středověkými a jedním raně novověkým domem. Jejich součástí je velké množství cenných architektonických prvků všech období, od románského slohu, přes gotiku, renesanci a klasicismus až po historizující styly 19. století.

Přímo k věži přiléhá původní Wolfinův dům s mimořádně bohatě zdobeným pozdně gotickým vstupním portálem a sousedním oknem se znaky Starého Města a Českého království. Vstupní halu zdobí mozaika na motivy kreseb Mikoláše Alše, zobrazující mýtickou kněžnu Libuši, věštící budoucí slávu Prahy, a Hold Slovanů Praze. Sousední dům byl k radnici přistavěn po roce 1360. Jeho průčelí dominuje náročně zdobené okno s městským znakem z roku 1520, považované za jeden z prvních projevů renesance v Praze. V druhém patře se pak nachází nejcennější interiér celého komplexu, unikátně dochovaná Stará radní síň z druhé poloviny 15. století s původním dřevěným obložením a s trámovým stropem. V roce 1458 byl k radnici připojen dům kožešníka Mikše, jehož dnešní neorenesanční průčelí pochází z roku 1880. Dům U Kohouta s klasicistní fasádou a dům U Minuty, pokrytý renesančními sgrafity, se staly součástí radničního komplexu až koncem 19. století.

Použité zdroje
CHOUTKA, Václav a VÁVRA, Jindřich. Staroměstská radnice. 1. vydání. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1961. 60 stran. Poznáváme starou a novou Prahu.
KUTHAN, Jiří. Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl druhý, Města, církev, korunní země. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK, 2013. 815 s. ISBN 978-80-7422-245-0.
STAŇKOVÁ, Jaroslava, ŠTURSA, Jiří a VODĚRA, Svatopluk. Pražská architektura: významné stavby jedenácti století. Vyd. 1. [Praha: s.n.], ©1991. 355 s. ISBN 80-900209-6-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.